ΣΠΕΦ: Παραβίαση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 52 για την φύτευση σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς

ΣΠΕΦ: Παραβίαση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 52 για την φύτευση σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς

 Οι παρατηρήσεις του Σύνδεσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά στο υπό διαβούλευση σχέδιο ΥΑ

 

Παραβίαση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 52, του ν. 5069/2023 στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τις απαιτήσεις φύτευσης σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς διαπιστώνει ο ΣΠΕΦ.

Συγκεκριμένα σε επιστολή που απέστειλε στο ΥΠΕΝ αναφέρονται τα εξής:

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

Υπ’ όψη : Υπουργού κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη

                : Υφυπουργού κ. Αλεξάνδρας Σδούκου

                : Γεν. Γραμματέα κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη

 

 

Θέμα : Παραβίαση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 52, του ν. 5069/2023 στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τις απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Σχετ.: Η από 26/7/23 επιστολή ΣΠΕΦ προς τον Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Δασών σε συνέχεια σχετικής σύσκεψης στο Υπουργείο σας για το θέμα και πριν ακόμη ψηφιστεί ο ν. 5069/2023.

Αξιότιμοι

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας επισημάνουμε πως το σχέδιο της υπό διαβούλευση Υ.Α. παραβιάζει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 52, του ν. 5069/2023 περί των υπόχρεων δενδροφύτευσης φωτοβολταϊκών σταθμών.  Εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 52, του ν. 5069, ορίστηκε πως:

 

«1. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται μετά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), καθώς και οι κάτοχοι Εξαιρούμενων Σταθμών φωτοβολταϊκών οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 6, υποχρεούνται κατά την εγκατάσταση των σταθμών και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ηλέκτρισή τους, σε φύτευση και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, φυτών…».

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 περιλαμβάνεται και εξειδικεύεται στους περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τους εν λόγω φωτοβολταϊκούς σταθμούς και η τήρησή της ελέγχεται κατά τη διενέργεια των εκάστοτε περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των έργων…».

Ωστόσο, η υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση, εικάζουμε εκ παραδρομής,  στο δεύτερο εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 1 αναφέρει πως:

«Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί του εδάφους που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας», ενώ στο άρθρο 2 της, παρ. 1, εδάφιο (δ), ορίζει ζώνη πλάτους 4 μέτρων για την δενδροφύτευση εσωτερικά της περίφραξης σε απαλλασσόμενους περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμούς και στο άρθρο 3 της, εδάφιο (γ) ορίζει το ύψος φύτευσης στα 6 μ.

Δηλαδή κατά παράβαση του πεδίου εφαρμογής του άρθρο 52, του ν. 5069/2023 η υπό διαβούλευση Υ.Α. περιλαμβάνει στα υπόχρεα φύτευσης φωτοβολταϊκά πάρκα και όσα απαλλάσσονται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ορίζοντας μάλιστα και συγκεκριμένες προδιαγραφές της φύτευσης.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη το Υπουργείο σας να περιορίσει την πλημμυρίδα επενδυτικού ενδιαφέροντος για νέα Φ/Β πάρκα, κάνοντας δηλαδή τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους δυσκολότερες,  λόγω του υπερκορεσμού της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και για την προστασία πρωτίστως των ιδίων των επενδυτών, οι οποίοι ένεκα των αρνητικών ή μηδενικών τιμών στη χονδρική ή/και των αναγκαστικών περικοπών έγχυσης από τους διαχειριστές είναι εκείνοι που πρωτίστως κινδυνεύουν με οικονομικές ζημίες.  Ωστόσο, για το Κράτος δικαίου που στη χώρα μας όπως και απανταχού εντός της Ευρωπαϊκης Ένωσης θεωρείται δεδομένο, είναι ανεπίτρεπτο μία εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση να παραβιάζει το πεδίο εφαρμογής του εξουσιοδοτικού νόμου που την προέβλεψε.

Κατά τα λοιπά και για να μην επαναλαμβανόμαστε, σας επισυνάπτουμε την από 26/7/23 επιστολή ΣΠΕΦ προς τον Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Δασών -σε συνέχεια σχετικής σύσκεψης στο Υπουργείο σας για το θέμα και πριν ακόμη ψηφιστεί ο ν. 5069/2023, στην οποία σας αναλύαμε το γιατί μια ενδεχόμενη εφαρμογή του μέτρου σε νέα μικρά Φ/Β πάρκα είναι αδύνατη, αφού θα αχρήστευε άνω του 50% της έκτασης που συνήθως αυτά καταλαμβάνουν.  

Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμηση

Δρ. Στέλιος Λουμάκης - Πρόεδρος

Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης