Τα νέα πρότυπα CO2 της Ε.Ε ανοίγουν τον δρόμο για φθηνότερα «πράσινα» φορτηγά και λεωφορεία

Τα νέα πρότυπα CO2 της Ε.Ε ανοίγουν τον δρόμο για φθηνότερα «πράσινα» φορτηγά και λεωφορεία
Έως και 41.000 ευρώ θα φθάσει η εξοικονόμηση το 2040
Εξοικονόμηση κόστους περίπου 9.000 ευρώ για ένα νέο βαρύ όχημα που θα αγοραστεί το 2030 και 41.000 ευρώ το 2040, φέρνει ο αναθεωρημένος κανονισμός της για τα πρότυπα εκπομπών CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, που εγκρίθηκε εχθές από την Ε.Ε. Οι επιμέρους στόχοι, στο πλαίσιο του Green Deal, είναι η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 45% για την περίοδο 2030-2034, 65% για την περίοδο 2035-2039 και 90% ως το 2040 συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019.

Για να στραφεί η Ευρώπη στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, η απανθρακοποίηση των μεταφορών αποτελεί το μεγάλο στοίχημα. Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ευθύνονται για πάνω από το 25 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην Ε.Ε. και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 6 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε.

Ο νέος κανονισμός θα καλύπτει σχεδόν όλα τα φορτηγά, τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία και τα ρυμουλκούμενα οχήματα. Για να γίνει πραγματικότητα η μετάβαση σε δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών, τα νέα αστικά λεωφορεία πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων κατά 90% ως το 2030. Όλα τα νέα αστικά λεωφορεία θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων ως το 2035.

Τα οφέλη του νέου κανονισμού

Με τα νέα πρότυπα CO2, η ζήτηση ορυκτών καυσίμων αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. βαρέλια πετρελαίου κατά την περίοδο 2031-2050, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ε.Ε. Ακόμη, οι μεταφορείς και οι χρήστες θα επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους, καθώς το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τους πρώτους χρήστες ενός νέου βαρέος οχήματος θα μειωθεί σημαντικά. Η εξοικονόμηση έχει εκτιμηθεί κατά μέσο όρο περίπου 9.000 ευρώ για όχημα που θα αγοραστεί το 2030 και 41.000 ευρώ για όχημα που θα αποκτηθεί το 2040.

Τα ενεργειακά αποδοτικότερα και μηδενικών εκπομπών οχήματα θα έχουν σαφή οφέλη για την ποιότητα του αέρα και την υγεία των Ευρωπαίων και, ως εκ τούτου, θα συμβάλουν στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μεταφράζεται άμεσα σε οφέλη για την υγεία και την ευημερία των πολιτών, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα καλύπτει επίσης μικρότερα φορτηγά και λεωφορεία, τα οποία κινούνται κυρίως σε αστικές περιοχές.

Με τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας, η βιομηχανία και οι επενδυτές θα μπορούν να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, καθώς θα γνωρίζουν από σήμερα σε ποιες καινοτόμες τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού να στραφούν.

Η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ προσεχώς. Το 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του κανονισμού, καθώς και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής και στα μικρά φορτηγά.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης