Τελευταία Νέα

ΡΑΑΕΥ: Μελέτη για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπεράκτιων αιολικών πάρκων

ΡΑΑΕΥ: Μελέτη για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Θα εξεταστούν έξι αιολικά πάρκα τα οποία έχουν επιλεγεί σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ

 

H Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μελέτη του επιπέδου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) για Ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ).

Ειδικότερα η μελέτη αφορά την πραγματοποίηση εκτιμήσεων για Κόστος Νέας Εισόδου (CoNE), Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (CapEX), Λειτουργικές Δαπάνες (OpEX) και Δαπάνες Ανάπτυξης (DevEX) Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών εργασιών όπως αξιολόγηση τοποθεσίας και ανάλυση ευαισθησίας.

Θα εξεταστούν έξι αιολικά πάρκα επιλεγμένα από την ΡΑΑΕΥ - σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) - με την υποστήριξη εργαλείου μοντελοποίησης κόστους υπεράκτιων αιολικών έργων.

Σχεδιασμός και αξιολόγηση

Το εργαλείο θα επιτρέψει βέλτιστο σχεδιασμό και αξιολόγηση ΥΑΠ, αξιοποιώντας μεγάλο σύνολο δεδομένων που αφορά τεχνολογίες και κόστη Γεννητριών Αιολικής Ενέργειας (WTG), με ανάλυση, προσομοιώσεις και αποτελέσματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ΡΑΑΕΥ.

Η μοντελοποίηση θα λάβει υπόψιν τις συνθήκες ανέμου και τις σχεδιαζόμενες διατάξεις των ΥΑΠ ώστε να υπολογίσει την εκτιμώμενη παραγωγή ενέργειας του αιολικού πάρκου, λαμβάνοντας υπόψιν πιθανές περικοπές.
Το παραδοτέο του έργου θα περιλαμβάνει αναλυτικές και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για το Κόστος Νέας Εισόδου (CoNE), τις Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (CapEX), τις Λειτουργικές Δαπάνες (OpEX), και τις Δαπάνες Ανάπτυξης (DevEX) για τα υπεράκτια αιολικά έργα στην Ελλάδα. Η δαπάνη του έργου, ύψους 31.000 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΑΕΥ του οικονομικού έτους 2024.

Οικονομικό μοντέλο

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου η ΡΑΑΕΥ είχε εκρίνει και άλλη μελέτη, συνολικού ύψους 37.200 ευρώ, για το οικονομικό μοντέλο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Καθώς η ΡΑΑΕΥ, σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ, θα πρέπει να κάνει αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, απαιτείται η ανάλυση των κύριων προκλήσεων και κινδύνων, των παραμέτρων κόστους και της εφοδιαστικής αλυσίδας για την υλοποίηση των υπεράκτιων αιολικών έργων. Η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση ενός εύλογου αριθμού σεναρίων και αναλύσεων ευαισθησίας σε μια σειρά παραμέτρων, όπως CAPEX, OPEX, βαθμός περικοπών κλπ..

Εν τω μεταξύ αναμένεται η υποραφή της ΚΥΑ για τη Σταρτηγική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων άμεσα και μετά το καλοκαίρι οι ανεμολογικές και βυθομετρικές μελέτες οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται μετά το καλοκαίρι από το SVP των ΕΔΕΥΕΠ-ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης