Ενέργεια

ΔΕΠΑ - Μυτιληναίος: Παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην τροφοδοσία των απομακρυσμένων δικτύων με LNG

ΔΕΠΑ - Μυτιληναίος: Παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην τροφοδοσία των απομακρυσμένων δικτύων με LNG

Οι θέσεις των δύο εταιριών επί της πρότασης της ΕΝΑΟΝ (πρώην ΔΕΔΑ) που τέθηκε σε δημόσια από την ΡΑΑΕΥ

 

Σοβαρές ενστάσεις για παραβίαση της λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στην τροφοδοσία των απομακρυσμένων δικτύων με LNG, εκφράζονται από τους δυο μεγαλύτερους προμηθευτές φυσικού αερίου της ελληνικής αγοράς δηλαδή την ΔΕΠΑ και την Μυτιληναίος, επί της σχετικής πρότασης της ΕΝΑΟΝ (πρώην ΔΕΔΑ) που τέθηκε σε δημόσια από την ΡΑΑΕΥ.


Ξεκινώντας από την βασική αρχή ότι οι δραστηριότητες της προμήθειας,απόληψης και μεταφοράς LNG ακόμη και για την τροφοδοσία απομακρυσμένων δικτύων πρέπει να ασκούνται ελεύθερα και με ανταγωνιστικούς όρους, η ΔΕΠΑ εκφράζει ανησυχία ότι με την πρόταση της η ΕΝΑΟΝ επιχειρεί να επεκτείνει τη λογική του μοναδικού παρόχου υπηρεσιών απόληψης και μεταφοράς LNG και στη δραστηριότητα της προμήθειας LNG.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μέσω της πρότασης της ΕΝΑΟΝ «θα υποχρεώνονται οι χρήστες διανομής να προμηθεύονται αέριο αποκλειστικά και μόνο από έναν «Remote LNG Supplier» έστω και ανά δίκτυο».
Μάλιστα η ΔΕΠΑ σημειώνει ότι εάν ισχύει κάτι τέτοιο τότε διαφωνεί πλήρως με την πρόταση.

Σε ανάλογο μήκος κύματος η Μυτιληναίος ζητεί να τεθεί υπό διαβούλευση μια νέα πρόταση που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία του ελευθέρου ανταγωνισμού και θα αντιμετωπίζει μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που θέτει η εταιρία στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Δικαίωμα επιλογής

Αναλυτικά η ΔΕΠΑ στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «σε μια εύρυθμη και ανταγωνιστική αγορά είναι αυτονόητο το δικαίωμα των προμηθευτών φυσικού αερίου να επιλέγουν τις πηγές προμήθειας τους. Συνεπώς θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες διανομής που ήδη διαθέτουν η πρόκειται να αποκτήσουν μελλοντικά LNG στη Ρεβυθούσα, ή σε άλλο σημείο εισόδου, να κάνουν χρήση του αερίου αυτού και να μην υποχρεώνονται να προμηθεύονται LNG από έναν και μοναδικό «Remote LNG Supplier», ο οποίος έτυχε να αναδειχθεί από ένα διαγωνισμό σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή».

Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να είναι διαχειριστικά ευκολότερο, αλλά εμμέσως καταργεί κάθε έννοια ανταγωνισμού καθώς εξαλείφει κάθε κίνητρο σε άλλους προμηθευτές να προσπαθήσουν να φέρουν και να διαθέσουν φθηνότερο LNG διακινδυνεύοντας εμμέσως και την ανάπτυξη των απομακρυσμένων δικτύων.

Από την πλευρά της η Μυτιληναίος σε ότι αφορά τον «Remote LNG Supplier» που θα προμηθεύει όλους τους χρήστες διανομής στην ίδια τιμή όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο σχετικό διαγωνισμό τουλάχιστον για τα τρία πρώτα χρόνια αναφέρει:
«Η μεθοδολογία αυτή στερεί τους χρήστες διανομής από τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν το κόστος προμήθειας τους καθώς δεν μπορούν να προμηθευτούν οι ίδιοι LNG από όποιους προμηθευτές επιθυμούν.
Συνεπώς στο πλαίσιο της διαφύλαξης της λειτουργίας του ελευθέρου ανταγωνισμού θα πρέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο προμήθειας να προβλέπει τη δυνατότητα κάθε χρήστη διανομής να προμηθεύεται μόνος του το LNG που επιθυμεί.

Διενέργεια διαγωνισμού

Επίσης η Μυτιληναίος τονίζει ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο προτείνεται η διενέργεια ενός διαγωνισμού αποκλειστικά για την προμήθεια του προϊόντος και ενός ξεχωριστού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς του. Συνεπώς εντολέας του μεταφορέα θα είναι η ΕΝΑΟΝ. Όμως στις οδικές μεταφορές ο εντολέας του μεταφορέα πρέπει να είναι και αυτός που έχει την κυριότητα του φορτίου, προϋπόθεση που έρχεται σε αντίθεση με την υπό διαβούλευση πρόταση, αφού η ΕΝΑΟΝ δεν έχει την κυριότητα του φορτίου κατά τη μεταφορά του.

Ένα δεύτερο τεχνικό σημείο που θέτει η Μυτιληναίος και το οποίο όπως επισημαίνει χρήζει προσοχής είναι ότι κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο CRM. Σε αυτό πρέπει να φαίνεται ο αποστολέας ο μεταφορέας και ο αποδέκτης. Ο αποδέκτης όμως δεν μπορεί να είναι μια άγνωστη ομάδα χρηστών διανομής όπως ορίζει το πλαίσιο της υπό διαβούλευση πρότασης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης