Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Δημοπρασίες για διάθεση μεταφορικής ικανότητας στα σημεία εισόδου φυσικού αερίου

ΔΕΣΦΑ: Δημοπρασίες για διάθεση μεταφορικής ικανότητας στα σημεία εισόδου φυσικού αερίου

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Ιουνίου η πρόταση

 

Δημοπρασίες για τη διάθεση μεταφορικής ικανότητας στα σημεία εισόδου του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου, εκτός της Ρεβυθούσας για την οποία έχουν ήδη γίνει σχετικές δημοπρασίες, προγραμματίζει ο ΔΕΣΦΑ, που υπέβαλε την πρόταση του στη ΡΑΑΕΥ η οποία με τη σειρά της την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Ιουνίου.


Οι δημοπρασίες αφορούν κατ΄αρχήν την περίοδο 2024-2025, ενώ για τα επόμενα χρόνια ο προγραμματισμός είναι διαφορετικός για κάθε σημείο εισόδου και φθάνει έως το 2039. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για το σημείο εισόδου των Κήπων δηλαδή τη διασύνδεση με την Τουρκία, ο ΔΕΣΦΑ όπως αναφέρει στην εισήγηση του παρά τις συνεχείς προσπάθειες του, δεν κατέστη έως σήμερα δυνατή η σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης (Interconnection Agreement) με την BOTAS η οποία εξάλλου δεν έχει υποχρέωση, ως τρίτη χώρα, να εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Πάντως ο ΔΕΣΦΑ προτείνει για τους «Κήπους» να διατεθεί, μέσω ανταγωνιστικών δημοπρασιών με το Σημείο Εισόδου «Αμφιτρίτη» (σύνδεση με τον σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης), αδεσμοποίητη Μεταφορική Ικανότητας Παράδοσης, ύψους 38.188.000 kWh/Ημέρα.
Η δυνατότητα χρήσης της καθώς και η επιβολή των σχετικών χρεώσεων, θα ξεκινά από την Ημέρα έναρξης του εκάστοτε προϊόντος ή την Ημέρα κατά την οποία θα έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και οι δύο σταθμοί Συμπίεσης Αμπελιάς και Κομοτηνής.

Οι προτάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ προτείνει :

1) Τη διάθεση Ετήσιου προϊόντος αδεσμοποίητης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για τα Έτη Αερίου 2024/2025 έως και 2038/2039 (15 έτη). Tο ύψος της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης θα προσδιορισθεί βάσει της προαναφερόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που θα παρακρατηθεί κατά προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, δηλαδή 10% για τα πρώτα πέντε έτη και 20% για τα επόμενα δέκα έτη,
2) Τη διάθεση Τριμηνιαίου1 / Μηνιαίου2 / Ημερήσιου / Ενδοημερήσιου προϊόντος αδεσμοποίητης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, ανάλογα με το διαθέσιμο δυναμικό του σημείου εισόδου, όπως αυτή θα προκύψει από τα αποτελέσματα των προγενέστερων δημοπρασιών διάθεσης τυποποιημένων προϊόντων, με μεγαλύτερη ή ίση διάρκεια στους “Κήπους” και στην «Αμφιτρίτη»,
3) Τη διάθεση Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε προ-ημερήσια βάση.

Για το σημείο Εισόδου «Αμφιτρίτη» ο ΔΕΣΦΑ προτείνει:
Tη διάθεση μέσω δημοπρασιών στη πλατφόρμα PRISMA, Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, ύψους 46.000.000 kWh/Ημέρα, εκ των οποίων 38.188.000 kWh/Ημέρα ανταγωνιστικά με το Σημείο Εισόδου «Κήποι» και 7.812.000 kWh/Ημέρα αποκλειστικά στο εν λόγω Σημείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Gastrade, της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Για το σημείο Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» (σύνδεση με τον αγωγό TAP) προτείνεται να διατεθεί :
1) το σύνολο της διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε αδιάλειπτη βάση για τα Έτη Αερίου 2024/2025 έως και 2038/2039 (15 έτη).
2) Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Ετήσια / Τριμηνιαία / Μηνιαία και Ημερήσια βάση για το Έτος Αερίου 2024/2025
3) Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής σε Ετήσια / Τριμηνιαία / Μηνιαία και Ημερήσια βάση για το Έτος Αερίου 2024/2025.

Για το σημείο Διασύνδεσης «Κομοτηνή ΔΕΣΦΑ/IGB», λόγω τεχνικών περιορισμών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς προτείνεται να μην διατεθεί Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής σε Αδιάλειπτη ή Διακοπτόμενη βάση στο Σημείο Διασύνδεσης «Κομοτηνή - ΔΕΣΦΑ/IGB».

Σε ότι αφορά τα συζευγμένα Σημεία: «Αμφιτρίτη» - «Κομοτηνή ΔΕΣΦΑ/IGB» προτείνεται να διατεθεί :
1) Ετήσιο προϊόν Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ Παραλαβής το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί κατά προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (CAM) 2017/459, για τα Έτη Αερίου 2024/2025 έως και 2028/2029 (5 έτη).
2) Τριμηνιαίο/ Μηνιαίο προϊόν Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ Παραλαβής, ύψους ίσου με την διαθέσιμη δυναμικότητα του Σημείου όπως αυτή προκύψει από τα αποτελέσματα των προγενέστερων δημοπρασιών διάθεσης τυποποιημένων προϊόντων μεγαλύτερης διάρκειας.
3) Ημερήσιο/ Ενδοημερήσιο προϊόντος Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ Παραλαβής ύψους ίσου με την διαθέσιμη δυναμικότητα.

Τέλος για το σημείο Διασύνδεσης «Σιδηρόκαστρο», προτείνεται η διάθεση μέσω δημοπρασιών
1) το σύνολο της διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε αδιάλειπτη βάση για τα Έτη Αερίου 2024/2025 έως και 2038/2039
2) το σύνολο της διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε αδιάλειπτη βάση για τα Έτη Αερίου 2024/2025 έως και 2038/2039

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης