ΙΗΑ: Αναγκαίος ο διπλασιασμός της υδροηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050 (Energy Market Price)

ΙΗΑ: Αναγκαίος ο διπλασιασμός της υδροηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050 (Energy Market Price)
Το 2023, η Κίνα, η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ρωσία ήταν οι πρώτες χώρες σε εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ
Η Διεθνής Ένωση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (IHA) δημοσίευσε τις Παγκόσμιες Προοπτικές Υδροηλεκτρικής Ενέργειας για το 2024, οι οποίες υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων μηδενικής κατανάλωσης μέχρι το 2050.
 
Σύμφωνα με το Energy Market Price, επί του παρόντος, η υδροηλεκτρική ενέργεια, ιδίως μέσω της αντλησιοταμίευσης, παρέχει πάνω από το 90% του συνόλου της αποθηκευμένης ενέργειας παγκοσμίως.
 
Η έκθεση εκτιμά ότι η παγκόσμια υδροηλεκτρική δυναμικότητα πρέπει να διπλασιαστεί έως το 2050, απαιτώντας σωρευτικές επενδύσεις ύψους περίπου 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (2,8 τρις λίρες), ή περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων (101 δισεκατομμύρια λίρες) ετησίως.
 
Aξίζει να αναφερθεί πως το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο των σημερινών επιπέδων χρηματοδότησης.
 
Ενάντια στην ξηρασία
 
Η λειτουργία αποθήκευσης νερού των υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων εκτιμάται ότι αποτρέπει πάνω από 130 δισ. δολάρια (101 δισ. λίρες) σε ετήσιες απώλειες του ΑΕΠ από περιστατικά ξηρασίας.
 
Το 2023, η Κίνα, η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ρωσία ήταν οι πρώτες χώρες σε εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της νέας ισχύος.
 
Αν και στη Νότια και Κεντρική Ασία παρατηρήθηκε περιορισμένη νέα δυναμικότητα, ο αριθμός των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός.
 
Εκσυγχρονισμός: Το στοίχημα της Ευρώπης
 
Η Ευρώπη εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και στην ανάπτυξη της αντλησιοταμίευσης για να επιτύχει τον στόχο του 42,5% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.
 
Στην Αφρική, η υδροηλεκτρική ενέργεια παρέχει το 40% της ενέργειας της υποσαχάριας Αφρικής, ωστόσο το 90% του δυναμικού της ηπείρου παραμένει ανεκμετάλλευτο.
 
Στη Νότια Αμερική, η υδροηλεκτρική ενέργεια συνεισφέρει το 45% της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με περισσότερα από 13 GW έργων να έχουν προγραμματιστεί.
 
Η Κεντρική Αμερική βασίζεται στην υδροηλεκτρική ενέργεια για πάνω από το 30% της ηλεκτρικής της ενέργειας.
 
www.worldenergynews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης