Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Στον δρόμο της πυρηνικής ενέργειας επίσημα και η Εσθονία

Στον δρόμο της πυρηνικής ενέργειας επίσημα και η Εσθονία
Το ψήφισμα με τίτλο «Υποστήριξη της υιοθέτησης της πυρηνικής ενέργειας στην Εσθονία» (431 OE) αναφέρει ότι το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της Εσθονίας έως το 2035 πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις της υιοθέτησης της πυρηνικής ενέργειας

Το νομοθετικό σώμα της Εσθονίας, Riigikogu, εξέδωσε ψήφισμα που υποστηρίζει την υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία του απαραίτητου νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Με βάση το Energy Market Price, το κοινοβούλιο του βαλτικού κράτους στήριξε την απόφασή του στην ανάλυση που διενήργησε η ιθύνουσα ομάδα εργασίας για την πυρηνική ενέργεια, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας στην Εσθονία είναι εφικτή και ασφαλής.

Το ψήφισμα με τίτλο «Υποστήριξη της υιοθέτησης της πυρηνικής ενέργειας στην Εσθονία» (431 OE) αναφέρει ότι το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της Εσθονίας έως το 2035 πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις της υιοθέτησης της πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού «κατά τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη παραγωγή ενέργειας».

Αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίου νόμου για την πυρηνική ενέργεια και την ασφάλεια και, αν χρειαστεί, την τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής για την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας και την ανάπτυξη τομέων αρμοδιοτήτων.

«Κατά τη δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, τη χρηματοδότηση και τη μορφή ιδιοκτησίας θα αξιολογηθούν διεξοδικά», σημειώνεται στο ψήφισμα.

Η λύση στο πρόβλημα της χώρας

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το ψήφισμα αναφέρει ότι η υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας από την Εσθονία θα παρείχε, μεταξύ άλλων, μια συνεχή παραγωγική ικανότητα που θα εξισορροπούσε τις διακυμάνσεις της παραγωγικής ικανότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα βοηθούσε την χώρα να επιτύχει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, θα εξασφάλιζε μια σταθερή και προσιτή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροπρόθεσμη προοπτική, θα προωθούσε την έρευνα και την ανάπτυξη, θα απέφερε οικονομικά οφέλη και θα άνοιγε νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 41 μέλη του Riigikogu ψήφισαν υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος, ενώ 25 ψήφισαν κατά. Δύο μόνο μέλη απείχαν.

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης