Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

ΡΑΑΕΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Έαν δεν υπάρξει ενδιαφέρον ορίζεται ο προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2024, δημοσίευσε η ΡΑΑΕΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία, δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, ως Πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται με απόφαση της ΡΑΑΕΥ, ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία πελατών.
Η διαδικασία καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται για την ανάδειξη του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. Ε-127/2024 Απόφαση του Kλάδου Eνέργειας της ΡΑΑΕΥ.
Σημειώνεται ότι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου είναι ο υπεύθυνος φορέας που προμηθεύει με ρεύμα όποιον έχει διαγραφεί από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς δική του υπαιτιότητα. Πρόκειται για πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από κάποιον προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε). Κατά αυτόν τον τρόπο τα ακίνητά τους συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται.
Οι καταναλώσεις όσων βρίσκονται σε καθεστώς ΠΤΚ τιμολογούνται με τα τιμολόγια που ισχύουν για την κάθε κατηγορία πελατών του Προμηθευτή που έχει ορισθεί ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου με μια προσαύξηση επί του τιμολογίου προμήθειας οι οποίες καθορίζουν το τελικό κόστος και χαρακτηρίζονται ως χρεώσεις προμήθειας.

Με ανάθεση ο Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου για Φυσικό αέριο

Επίσης η ΡΑΑΕΥ ανέθεσε τις υπηρεσίες το Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου στις εταιρείες «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» και «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EFA ENERGY SA» για το χρονικό διάστημα από την 01.04.2024 έως την 31.03.2026 , σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 της περίπτωσης (α) του άρθρου 57 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει και Έγκριση σχετικού ανταλλάγματος.

Είχε προηγηθεί η κήρυξη ως άγονου του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για την παροχή υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου για περίοδο δύο ετών από την 01.04.2024» που προκηρύχθηκε με την υπ΄ αριθμ. E 37/2024 (ΦΕΚ Β’ 1378/01.03.2024).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης