Ενέργεια

Η ΕΕ δαπανά 600 εκατ. ευρώ για 8 έργα δέσμευσης CO2

Η ΕΕ δαπανά 600 εκατ. ευρώ για 8 έργα δέσμευσης CO2

Επενδύσεις σε Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία και Βαλκάνια

Η Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Υπηρεσία για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) έχει υπογράψει σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ σε συμφωνίες επιχορήγησης για 8 διασυνοριακά έργα ενεργειακής υποδομής, που περιλαμβάνουν 10 χώρες και καλύπτουν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, CO2 και έξυπνα δίκτυα.

Από αυτά τα 8 έργα, τα 5 επικεντρώνονται σε δίκτυα CO2, βάσει δημοσιεύματος του offshore-energy.biz.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του REPowerEU, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να επενδύσουν 593,87 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη διασυνοριακών έργων ενεργειακής υποδομής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δικτύων TEN-E (Trans-European).

Τα συγκεκριμένα δίκτυα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος Διευρωπαϊκών Δικτύων που περιλαμβάνει τηλεπικοινωνίες (eTEN) και ενεργειακά (TEN-E ή Ten-Energy).

Ως αποτέλεσμα, επιλέχθηκαν 8 έργα για να λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) για διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Αυτά περιλαμβάνουν πέντε έργα δικτύου διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ένα έργο αποθήκευσης αερίου και δύο έργα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.


480 εκατ. ευρώ σε 4 έργα απανθρακοποίησης

Οι τομείς της δέσμευσης, αποθήκευσης και χρήσης άνθρακα (CCUS) ενισχύονται.

Σχετικά με την απαλλαγή από τις ανθρακούχες κατασκευές τομέων που δύσκολα υποχωρούν, η χρηματοδότηση του CEF ύψους σχεδόν 480 εκατομμυρίων ευρώ αφορά 4 έργα μεταφοράς και αποθήκευσης CO2.

Αυτά αποτελούν τα πρώτα δομικά στοιχεία ενός μελλοντική πανευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας άνθρακα που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της δεκαετίας, συμβάλλοντας στους στόχους της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές για το 2030.

CO2_1.jpg


157 εκατ. ευρώ για έργο στην Ολλανδία

Σύμφωνα με το «πράσινο» σχέδιο, χορηγήθηκαν 157 εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές CO2 στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία.

Αυτές αποτελούνται από έναν τερματικό σταθμό εισαγωγής για την παραλαβή CO2 από τοποθεσίες δέσμευσης άνθρακα σε διάφορα κράτη μέλη μέσω του έργου CO2next και ενός 200 χιλιομέτρων υποθαλάσσιος κορμός για το έργο Aramis, που συνδέει το λιμάνι με τη μελλοντική τοποθεσία αποθήκευσης CO2 σε ένα εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ανοικτή θάλασσα.

Χάρη σε αυτό, το έργο διασυνοριακής μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 «Aramis», έλαβε 124 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία μιας υποδομής CCUS, η οποία θα επιτρέψει σε αυτούς που εκπέμπουν CO2 στους δύσκολους βιομηχανικούς τομείς της Βορειοδυτικής Ευρώπης να αποθηκεύουν εκπομπές στην ολλανδική υφαλοκρηπίδα.

Το «Aramis» θα συνδέσει τον κόμβο συλλογής CO2 από το επόμενο έργο με τον χερσαίο αγωγό συλλογής CO2 και τον κόμβο συμπίεσης που αναπτύχθηκε από το έργο Porthos και με υπεράκτιους χώρους αποθήκευσης στην ολλανδική υφαλοκρηπίδα.

Από την άλλη πλευρά, το CO2 στοχεύει (στη συνέχεια) στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενός τερματικού κόμβου ανοικτής πρόσβασης στο Maasvlakte (Λιμάνι του Ρότερνταμ) για λήψη, προσωρινή αποθήκευση και διέλευση υγρού CO2.

Με την υποστήριξη 33 εκατομμυρίων ευρώ, συνεισφέρει στο «Aramis» συνδέοντας τις απομακρυσμένες εκπομπές με τον αγωγό και την υποδομή αποθήκευσης.

Αυτό το έργο θα βοηθήσει τις δύσκολες βιομηχανίες να απελευθερώσουν τις διαδικασίες τους από τον άνθρακα, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις εκπομπές CO2 και συμβάλλοντας άμεσα στους στόχους της ΕΕ για την απεξάρτηση από τον άνθρακα για το 2030.


189 εκατ. ευρώ για έργο στη
Γαλλία

Επιπλέον, ένα μέγιστο ποσό 189 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για έναν κόμβο εξαγωγής CO2 στο λιμάνι της Δουνκέρκης στη Γαλλία, που ονομάζεται D'Artagnan, για την υποστήριξη της κατασκευής ενός αγωγού συλλογής και ενός τερματικού σταθμού εξαγωγής για την παροχή βιομηχανικών χώρων στο λιμάνι και την ενδοχώρα του.

Ως εκ τούτου, η Φάση I του D'Artagnan θα δημιουργήσει μια υποδομή ανοιχτής πρόσβασης στη Γαλλία για τη μεταφορά, την υγροποίηση και την εξαγωγή CO2 από βιομηχανίες που είναι δύσκολο να μειωθούν στη Δουνκέρκη και την ενδοχώρα της. Το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής υποδομής για τη μεταφορά CO2 σε μόνιμες γεωλογικές τοποθεσίες αποθήκευσης στη Βόρεια Θάλασσα.

Σχέδιο επέκτασης στη Νορβηγία

Επιπλέον, η πρωτοβουλία Northern Lights (διασυνοριακό έργο που συνδέει πρωτοβουλίες δέσμευσης CO2 σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ με μελλοντικό χώρο αποθήκευσης στη θάλασσα στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα) σχεδιάζει την επέκταση του τερματικού σταθμού εισαγωγής CO2 στο Øygarden στη Νορβηγία και την κατασκευή ενός υπεράκτιου αγωγού μήκους 100 km προς τον χώρο αποθήκευσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο επέκτασης της φάσης 2 του Northern Lights έχει λάβει 131 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης CO2 της πρωτοβουλίας Northern Lights από 1,5 Mtpa σε πάνω από 5 Mtpa. Περιλαμβάνει τη μεταφορά του δεσμευμένου CO2 με πλοίο σε χώρο αποθήκευσης στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα.

ΕΡΓΟ_ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ_ΑΝΘΡΑΚΑ_ΝΟΡΒΗΓΙΑ_1_2.jpg

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση της υποδομής αποθήκευσης CO2, καλύπτοντας χερσαίες εγκαταστάσεις (ενδιάμεσες δεξαμενές αποθήκευσης, αντλίες, προβλήτα) και υπεράκτιες εγκαταστάσεις (αγωγός, ομφάλιος, υποθαλάσσιες κατασκευές).


2,54
εκατ. ευρώ για έργο στην Πολωνία

Το EU CCS Interconnector (έργο υποδομής CO2 στο Γκντανσκ στην Πολωνία) έλαβε επίσης χρηματοδότηση από το CEF για μελέτες απαραίτητες για την υλοποίησή του.

Επικεντρώνεται στην προετοιμασία μελετών για ένα πολυτροπικό τερματικό εισαγωγών-εξαγωγής υγρού CO2 ανοικτής πρόσβασης στο Γκντανσκ της Πολωνίας, μαζί με σχετική υποδομή μεταφοράς CO2 από βιομηχανικούς εκπομπές στο πανευρωπαϊκό δίκτυο CCS.

Ο τερματικός σταθμός θα ενισχύσει το δίκτυο μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 στην Ανατολική Ευρώπη.

Με την υποστήριξη 2,54 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο θα διευκολύνει την υλοποίηση του PCI 12.9 «Πολωνία-ΕΕ CCS Interconnector».

 

12,77 εκατ. ευρώ για βελτίωση των διασυνδέσεων της Ρουμανίας με Ουγγαρία και Βουλγαρία

Η υπάρχουσα εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου Depomures στη Ρουμανία θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 12,77 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ικανότητας εργασίας και των ημερήσιων ποσοστών έγχυσης και απόσυρσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU, η αναβάθμιση της αποθήκευσης Depomures συμβάλλει στην ολοκλήρωση της αγοράς και στην ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο για τη Ρουμανία και τις γειτονικές της χώρες, μετριάζοντας την έλλειψη χωρητικότητας αποθήκευσης σε μια περιοχή που πλήττεται από την κρίση φυσικού αερίου.

Αυτό θα βελτιώσει τις διασυνδέσεις της Ρουμανίας με την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, βοηθώντας την ενσωμάτωση της εθνικής αγοράς ενέργειας στην ευρωπαϊκή.

 

100 εκατ. ευρώ για τα δίκτυα διανομής Τσεχίας και Γερμανίας

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντική πτυχή της ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ, επομένως, χρηματοδότηση για έργα αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ χορηγήθηκε στο έργο έξυπνων δικτύων Gabreta, που βρίσκεται μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας, το οποίο θα επιτρέψει την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας τα σημεία συμφόρησης σε αιτήματα σύνδεσης, βελτιώνοντας τη δυνατότητα ελέγχου του δικτύου και επιτρέποντας καινοτόμες λύσεις στην αγορά.

Αυτό το έργο θα ενισχύσει και θα ψηφιοποιήσει τα δίκτυα διανομής της Τσεχίας και της Γερμανίας. Ακόμη στοχεύει να αυξήσει τη χωρητικότητα φιλοξενίας δικτύου.

Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρικής υποδομής, την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού επικοινωνίας και έξυπνων εξαρτημάτων και την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωσή του, το έργο θα ενισχύσει το δίκτυο στη συνοριακή περιοχή, θα βελτιώσει την ασφάλεια και την ποιότητα του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και θα διευκολύνει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των νέων παραγόντων της αγοράς ενέργειας.


Ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Η Μελέτη LAG (έργο για την ενίσχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Lonny-Achêne-Gramme μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου), στοχεύει στην ενίσχυση της υπάρχουσας διασυνοριακής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 380 kV μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου κατά περίπου 1 GW.

Το έργο, που χρηματοδοτείται με 1,22 εκατ. ευρώ για το βελγικό τμήμα, επικεντρώνεται στη γραμμή 380-10 μεταξύ Gramme και Achêne (περίπου 37 km), στη γραμμή 380-19 μεταξύ Achêne και βελγο-γαλλικών συνόρων (περίπου 35 km) και τον υποσταθμό Achêne.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τεχνικές μελέτες, απόκτηση αδειών και εμπλοκή των ενδιαφερομένων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης