Ενέργεια

ΕΛΠΕ: Ξεκινά το roadshow για την έκδοση του νέου ομολόγου

ΕΛΠΕ: Ξεκινά το roadshow για την έκδοση του νέου ομολόγου
Θετική είναι η ανταπόκριση θεσμικών επενδυτών και τραπεζών στην πρόταση εξαγοράς του ομολόγου Μαΐου 2017, σύμφωνα με πηγές των ΕΛΠΕ. Ζητούμενο είναι να εκδηλωθεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και για την έκδοση του νέου ομολόγου, ώστε να μειωθεί το κόστος δανεισμού.
Σειρά επαφών στο Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προγραμματίζει η διοίκηση των ΕΛΠΕ για να παρουσιάσει σε θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες την πρόταση εξαγοράς των ομολόγων λήξεως Μαΐου 2017 και την πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε νέα πενταετή έκδοση.
Την Παρασκευή, στην Αθήνα, έγινε για πρώτη φορά η αναλυτική παρουσίαση της πρότασης σε εκπροσώπους θεσμικών και τραπεζών, όπου σύμφωνα με πηγές της εταιρείας υπήρξε θετική ανταπόκριση.  
Θα ακολουθήσει σειρά συναντήσεων με διαχειριστές διεθνών κεφαλαίων στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση απευθύνεται, μέσω της θυγατρικής του ομίλου Hellenic Petroleum Finance,.προς τους κατόχους ομολόγων, εγγυημένων από τα ΕΛΠΕ, με τοκομερίδιο 8% και λήξη στις 10 Μαΐου 2017, συνολικού ποσού έκδοσης 500.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της πρότασης εξαγοράς

Η πρόταση αφορά την εξαγορά των υφισταμένων ομολογιών και την καταβολή στους κατόχους τους, σε μετρητά, ποσού 1.035 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής (14 Οκτωβρίου)
Η προθεσμία για την αποδοχή των προσφορών από τους ομολογιούχους λήγει στις 6 Οκτωβρίου και την επομένη θα ανακοινωθεί το συνολικό ποσό των προσφορών που έγινε αποδεκτό. 
Στις 7 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί επίσης η τιμολόγηση των νέων ομολόγων.
Προτεραιότητα στην εξόφληση των υφιστάμενων τίτλων έχουν οι ομολογιούχοι που θα καταθέσουν προσφορές και για το νέο ομόλογο.

Στόχος η μείωση του κόστους δανεισμού στο 5%

Η νέα έκδοση μπορεί να ανέλθει ως τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, ενώ με συντηρητικές εκτιμήσεις θα κυμανθεί περί τα 200-300 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση των ΕΛΠΕ εκτιμά ότι η διεθνής συγκυρία είναι -ακόμα- ευνοϊκή και ότι μπορεί να επιτύχει τη μείωση του κόστος δανεισμού κοντά στο 5% περίπου.
Το τοκομερίδιο των ομολόγων που θα εξαγοράσει είναι 8% και το όφελος σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι μπορεί να ανέλθει ως τα 20 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, καθώς το νέο ομόλογο που εκδοθεί θα έχει πενταετή διάρκεια, η εταιρεία καταφέρνει να επεκτείνει τον χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να διακρατά πολύτιμη ρευστότητα που θα την κατευθύνει στην κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης ή/και σε νέες επενδύσεις 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης