Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σήμερα (1/6) η μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την Alpha Bank σε θεσμικούς επενδυτές

Σήμερα (1/6) η μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την Alpha Bank σε θεσμικούς επενδυτές
Από την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν διακινηθεί 14 πακέτα συνολικού ύψους 13,1 εκατομμυρίων μετοχών.
Στους βασικούς μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και σε θεσμικούς επενδυτές περνά σταδιακά σήμερα το 10% του κατασκευαστικού Ομίλου.
Πρόκειται για μετοχές που κατείχε ο Γ. Τζιβέλης οι οποίες είχαν περιέλθει στην Alpha Bank.
Από την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν διακινηθεί 17 πακέτα, συνολικού ύψους 17,6 εκατ. μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην τιμή των 1,38 ευρώ.
Όπως ανέφερε από χτες, 31 Μαΐου 2017, το www.bankingnews.gr, το βιβλίο προσφορών που άνοιξε η Alpha Finance υπερκαλύφθηκε με την τιμή διάθεσης στα 1,38 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσοστά των βασικών μετόχων ήτοι κ.κ Καλλιτσάντση και Μπόμπολα, αναμένεται να μεταβληθούν (όχι όμως και για τις δύο πλευρές).
Η απόκτηση μέρους του ποσοστού του 10% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν αναμένεται να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες εντός Ομίλου, καθώς δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση των ποσοστών τους.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο ο Λεωνίδας Μπόμπολας ελέγχει το 15%, ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης το 5,3% και ο Δημήτριος Καλλιτσάντσης το 5,02%.

Ξένοι κάτω από την ίδια στέγη

Ψυχροπολεμικό είναι το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους δύο βασικούς μετόχους του Ομίλου, των κ.κ. Καλλιτσάντση και Μπόμπολα.
Οι συγκρούσεις παλαιότερα ακούγεται ότι ήταν καθημερινές και η συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών προβληματική.
Παλαιότερα δε και μετά από πολλές σκέψεις, η απόφαση που έλαβαν οι δύο επιτελικές πλευρές του Ομίλου, δεν ήταν άλλη από αυτή του «διαζυγίου».
Η κρίση όμως (και φυσικά τα κεφάλαια που δεν υπάρχουν) φρέναραν τις όποιες σκέψεις.
Όμως ακόμη και αν το σχέδιο διαχωρισμού του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παραμένει στα συρτάρια των βασικών του μετόχων, δεν σημαίνει ότι η ιδέα έχει εγκαταλειφθεί ή ότι οι δύο πλευρές τα έχουν «βρει». Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι ψυχροπολεμικό, ενώ η συνεννόηση μεταξύ τους γίνεται μόνο για τα απαραίτητα θέματα ή για τη λήψη πολύ σοβαρών θεμάτων που ούτως η άλλως απαιτούν την συναίνεση και των δύο.
Ως εκ τούτου, Μπόμπολας και Καλλιτσάντσηδες παραμένουν κάτω από την ίδια στέγη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.

Οι ζημιές και το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του κατά 26,7% κατέγραψε το 2016 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Ωστόσο, λόγω μιας σειράς από έκτακτες ζημιές, τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές 96,8 εκατ. έναντι ζημιών μετά τους φόρους 90,4 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.
Η εταιρία μάλιστα έχει υπολογίσει ποσό 40 εκατ., λόγω πρόβλεψης, η οποία σχηματίστηκε σύμφωνα με τη βέλτιστη εκτίμηση της Διοίκησης, βάσει διαθέσιμων πληροφοριών έναντι της ενδεχόμενης υποχρέωσης που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκύψει με την ολοκλήρωση της Έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (αφορά δραστηριότητα Κατασκευής)
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 150,6 εκατ., έναντι των 154,5 εκατ. για τη χρήση 2015, μειωμένα κατά 2,6%.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές 37,8 εκατ., κυρίως λόγω των προαναφερόμενων απομειώσεων, έναντι ζημιών 53,9 εκατ. το 2015. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές 96,8 εκατ. έναντι ζημιών μετά τους φόρους 90,4 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,707 ευρώ έναντι ζημιών 0,615 ευρώ για τη χρήση 2015.

Πηγή: www.bankingnews.gr

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης