Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ - Στα 262,4 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το α΄τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ - Στα  262,4  εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το α΄τρίμηνο
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 388 εκατ. ευρώ έναντι 403 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016
Στο α΄ τρίμηνο του 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 262,4  εκατ. ευρώ, έναντι 281,9 εκατ. ευρώ το α τρίμηνο του 2016, μειωμένες κατά 6,9%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 68,9 εκατ. ευρώ, έναντι 72,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, μειωμένη κατά 4,4%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 37,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 40,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.  
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 388 εκατ. ευρώ έναντι 403 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.
Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α΄ τριμήνου ανέρχονταν σε 680 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 1,068 δις ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 621,4 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,3 δις ευρώ, διατηρώντας  τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 210,1 εκατ. ευρώ έναντι 232,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε μηδενικό  λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών (ΕΒΙΤ)1.
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 διαμορφώθηκαν σε ζημία 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016.
Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό).
Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 181 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.
Στον τομέα της ενέργειας τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη  9,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης