ΣΔΙΤ: Πέντε υποψήφιοι για τα Δικαστικά Μέγαρα της Κρήτης - Ποιοί περνούν στον δεύτερο γύρο

ΣΔΙΤ: Πέντε υποψήφιοι για τα Δικαστικά Μέγαρα της Κρήτης -  Ποιοί περνούν στον δεύτερο γύρο
Άβαξ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος – ΑΤΕΣΕ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Intrakat διεκδικούν το  έργο

Με πέντε ισχυρούς διεκδικητές θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση το έργο ΣΔΙΤ για τα δικαστικά μέγαρα της Κρήτης, προϋπολογισμού 86,85 εκατ. ευρώ. Στην κούρσα του δεύτερου γύρου σειρά παίρνουν και οι πέντε ενδιαφερόμενοι φορείς: Άβαξ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος – ΑΤΕΣΕ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Intrakat.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, ανα-/κατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για 30 χρόνια των δικαστικών μεγάρων Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Τα δύο κτήρια θα σχεδιαστούν με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στις οποίες συνυπάρχουν περιβάλλον και ενέργεια, με χρήση ΑΠΕ και πιστοποίηση LEED silver ή ανώτερη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, οι φάκελοι και των πέντε «μνηστήρων» κρίθηκαν πλήρεις και παραδεκτοί, άρα περνούν στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου θα οριστικοποιηθούν και οι επιμέρους τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες του έργου. Στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνεται η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό, η ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, η διαμόρφωση των χώρων που περιβάλλουν τις δύο κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και η συντήρηση και διαχείριση των Δικαστικών Μεγάρων.

Κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Ειδικότερα, στο νέο βιοκλιματικό Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου θα συνυπάρχουν το περιβάλλον και η ενέργεια. Θα σχεδιαστεί ως κτήριο μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΖΕΒ), με άριστη ενεργειακή συμπεριφορά, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών.

Στο νέο κτήριο, επιφάνειας 13.146,09 τ.μ., θα στεγάζονται το Πρωτοδικείο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο, το Εφετείο, η Εισαγγελία Εφετών και ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Για το Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου προβλέπονται εργασίες πλήρους ανακατασκευής στις οποίες περιλαμβάνεται η δομική αποκατάσταση, η ενεργειακή αναβάθμιση, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ενσωμάτωση ΑΠΕ, η αύξηση της ασφάλειας, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών. Σκοπός της ανακατασκευής είναι να λυθούν τα χρόνια προβλήματα του κτηρίου που ανεγέρθηκε το 1981 και λειτουργεί πάνω από 40 έτη. Θα συνεχίσει να φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Πταισματοδικείο, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, το Ειρηνοδικείο, ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Ο ιδιωτικό φορές που θα αναλάβει το έργο θα συντάξει τις απαραίτητες μελέτες, που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης ΣΔΙΤ. Θα προχωρήσει επίσης στο σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και την ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και θα υλοποιήσει όλες τις εργασίες για την αποπεράτωση του έργου. Η κατασκευαστική περίοδος θα διαρκέσει ως 3 χρόνια.

Ακόμη, θα αναλάβει τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών από το υφιστάμενο κτήριο όπου σήμερα στεγάζονται στο Ηράκλειο στο νέο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, αλλά και τη μερική ή ολική μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου από το κτήριο στο οποίο τώρα στεγάζονται σε χώρους που θα υποδειχθούν, έως ότου αυτό ανακατασκευαστεί. Ο ιδιωτικός φορέας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα έχει την ευθύνη για την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, αλλά και τη βαριά συντήρηση (life cycle cost), την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης