Έργα ΣΔΙΤ ως 4 δισ. ευρώ διεκδικεί ο όμιλος ΑΒΑΞ

Έργα ΣΔΙΤ ως 4 δισ. ευρώ διεκδικεί ο όμιλος ΑΒΑΞ

Οι κατασκευές, οι συμμετοχές και οι νέες επενδύσεις αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της εταιρίας

Έργα ΣΔΙΤ ύψους 3,5 με 4 δισ. ευρώ διεκδικεί ο Όμιλος ΑΒΑΞ, που κατέγραψε το 2023 ιστορικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 3,3 δισ. ευρώ στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων.


Όπως υπογράμμισε, χθες, κατά την ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας και την ενίσχυση της αναλογίας 54-46 ανάμεσα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις προοπτικές του Ομίλου ΑΒΑΞ σε εκπροσώπους χρηματιστηριακών εταιριών και θεσμικούς επενδυτές, εστίασε στις κατασκευές, τις συμμετοχές και τις νέες επενδύσεις ως πυλώνες ανάπτυξης της εταιρίας. Για το 2023, η ΑΒΑΞ κατέγραψε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12,6% και καθαρά κέρδη 10 εκ. ευρώ, κυρίως από την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, βελτιώθηκε ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, καταγράφοντας μείωση 17,2% από το 2022 και 59,8% από το 2020. Επιδόσεις που δημιουργούν θετικές προοπτικές για το 2024 και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ακόμη, παρουσιάστηκαν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου EDISON και της Optima Bank, με εκτιμώμενη τιμή μετοχής 3,00 ευρώ και 2,79  ευρώ αντιστοίχως, και περιθώριο ανόδου +90% και +76% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 44% των καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2023.


Οι άξονες ενδιαφέροντος

Ως προς τις κατασκευές, το EBITDA ανήλθε  σε 26,7 εκατ. ευρώ με ενισχυμένο περιθώριο κέρδους 6,2% το 2023 (έναντι 17,6 εκατ.με περιθώριο κέρδους 4,7% το 2022).

Η διοίκηση αναμένει σημαντική άνοδο στις δραστηριότητας του τομέα με νέα έργα που ενσωματώνουν διευρυμένα περιθώρια κέρδους.

Στις συμμετοχές, διατηρεί  ισχυρό χαρτοφυλάκιο από το οποίο αναμένονται αποδόσεις.


Αναλυτικότερα:

  • οι συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και μαρίνες αποτιμώνται σε 465 εκατομμύρια ευρώ την τρέχουσα περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολειπόμενο χρόνο και το χαρακτήρα κάθε σύμβασης
  • παρά τη λήξη της Αττικής Οδού (Οκτώβριος 2024) τα αναμενόμενα μερίσματα (nominal) ανέρχονται σε 1,1 δισ. περίπου, διατηρώντας την μακροχρόνια αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου

Επίσης, ο ΑΒΑΞ προχωρά στη μεταφορά συμμετοχών προς την 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις» μαζί με τον συνδεδεμένο τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να γίνει πιο ευκρινής η δομή και η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ του Ομίλου.

Στον πυλώνα των νέων επενδύσεων ο Όμιλος κινείται σε πολλαπλά μέτωπα:

  • προεπιλογή σε διαγωνισμούς 25 έργων ΣΔΙΤ, συνολικoύ προϋπολογισμού περί τα 3,5-4,0 δισ.
  • κατάθεση Πρότυπης Πρότασης για επεκτάσεις Αττικής Οδού, με μορφή παραχώρησης
  • μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων από την ΑΒΑΞ με στοχευόμενο βαθμό απόδοσης equity IRR μεταξύ 9-14%

Στην Ενέργεια συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης της 100% θυγατρικής Ixion Energy με στοχευόμενο equity IRR 10-15% μέσα από:

-νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας

-δημόσιο δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Plug Λειτουργία

-έργα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά στέγης κτιρίων)

-διαχείριση ενέργειας (trading)

Τέλος, στον τομέα του Real Estate, οικιστικές αναπτύξεις με στόχευση για υψηλά IRR.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης