Τελευταία Νέα

Ποιά είναι τα δύο έργα ύδρευσης που βρίσκουν χρηματοδότηση άνω των 250 εκατ. ευρώ

Ποιά είναι τα δύο έργα ύδρευσης που βρίσκουν χρηματοδότηση άνω των 250 εκατ. ευρώ
Το Φράγμα Τσικνιά στη Λέσβο και το έργο ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, 254,8 εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση για δύο μεγάλα έργα ύδρευσης που είδαν την πόρτα της εξόδου από το Ταμείο Ανάκαμψης, δρομολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από δημόσιους πόρους. Πρόκειται για το Φράγμα Τσικνιά στη Λέσβο και το έργο ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 254,8 εκατ. ευρώ.

Τα δύο έργα που αφορούν πάνω από 194 χιλιάδες ανθρώπους έχουν εδώ και έναν χρόνο προσωρινούς αναδόχους, απεντάχθηκαν όμως λόγω έλλειψης ωριμότητας από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, καθώς δεν θα έπιαναν τα σφιχτά χρονικά ορόσημα.

Ειδικότερα, το Φράγμα Τσικνιά αποτελεί ένα έργο μεγάλης αξίας για το νησί της Λέσβου, καθώς θα δώσει διέξοδο στο υδροδοτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και την υψηλή τουριστική περίοδο. Ο προϋπολογισμός, που θα υπαχθεί στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών, ανέρχεται σε 113,16 εκατ. ευρώ.

Με τη λειτουργία του Φράγματος Τσικνικά θα παρέχει ως και 24.000 κυβικά νερά ημερησίως. Συνολικά θα εξυπηρετεί ετησίως τις ανάγκες 270 χιλιάδων ατόμων, εντάσσοντας στο δίκτυο επιπλέον πληθυσμό 86 χιλιάδων ατόμων. Το 2053 ο αριθμός αυτός θα έχει εκτοξευθεί σε 360.000 άτομα.

Το αντικείμενο του έργου, που έχει προσωρινή ανάδοχο την ΑΚΤΩΡ του ομίλου Intrakat, αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με πόσιμο νερό της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής. Η διάρκεια της κατασκευής έχει ορισθεί σε 60 μήνες, ενώ στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται επίσης η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Το κύριο φυσικό αντικείμενο του αναδόχου της σύμβασης αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης. Η έκταση που θα απαλλοτριωθεί αντιστοιχεί σε 2,8 εκατ. τ.μ.


Δίκτυο ύδρευσης για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία

Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή έργων ύδρευσης σε Πρέβεζα – Άρτα – Λευκάδα, με προϋπολογισμό 141,68 εκατ. ευρώ. Προσωρινή ανάδοχος έχει αναδειχθεί η ΤΕΡΝΑ. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις περιφερειακές ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Ο πρόσθετος πληθυσμός που θα εξυπηρετεί το έργο ανέρχεται σε 108 χιλιάδες άτομα.

Το προς κατασκευή δίκτυο περιλαμβάνει έργα υδροληψίας και κεφαλής, που οποίο αφορά στη διάταξη για τη συλλογή των υδάτων από τις πηγές Αγίου Γεωργίου και τη διοχέτευσή τους στα έργα μεταφοράς και διανομής. Περιλαμβάνονται τα έργα σύνδεσης με τις υφιστάμενες δεξαμενές υδροληψίας και ο νέος θάλαμος υδροληψίας από την έξοδο του οποίου ξεκινά ο νέος αγωγός μεταφοράς Μ, συνολικού μήκους 87.903,25μ.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν ο αγωγός Άρτας (Αγωγός Α), συνολικού μήκους 10.509,05 μ., ο αγωγός προς τη νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρεβεζας (Αγωγός Σ), συνολικού μήκους 608,65 μ., για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής Σμυρτούλας, ο αγωγός προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς (Αγωγός Λ), συνολικού μήκους 1.389,00 μ. και ο αγωγός προς τη νέα δεξαμενή στη θέση Φρύνι (Αγωγός Φ), συνολικού μήκους 3.252,77 μ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, περιλαμβάνονται έργα ταμίευσης, τα οποία αφορούν στην κατασκευή δύο νέων δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού. Η μία δεξαμενή προβλέπεται να γίνει κοντά στον ΑΔΑ: οικισμό της Νικόπολης στην περιοχή της Σμυρτούλας Πρέβεζας (χωρητικότητας 4.000 κ.μ.) και η άλλη δεξαμενή στη θέση Φρύνι Ν. Λευκάδας (χωρητικότητας 1.200 κ.μ.), καθώς και το νέο Αντλιοστάσιο Αγίου Νικολάου νομού Λευκάδας. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 36 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης