Τελευταία Νέα

Και νέα παράταση για το Θριάσιο ΙΙ - Τέλος Οκτωβρίου το επόμενο βήμα

Και νέα παράταση για το Θριάσιο ΙΙ - Τέλος Οκτωβρίου το επόμενο βήμα

Κλειδί το κλείσιμο των εκκρεμμοτήτων με το δημόσιο

 

Σε τέταρτη κατά σειρά παράταση οδηγούνται οι διαδικασίες για την 30ετή παραχώρηση του Θριασίου ΙΙ στη ένωση Hellenic Train – DAMCO. Οι εξελίξεις θα προχωρήσουν με ορίζοντα πια το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα συμβατικά έγγραφα και να γίνει ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η υπογραφή της σύμβασης για το ακίνητο των 1.450 στρ. στο Θριάσιο θα δρομολογήσει την επένδυση, ύψους 561 εκατ. ευρώ, που θα βάλει τις βάσεις για το μεγαλύτερο logistics hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Σε αυτή τη φάση, η προσωρινή ανάδοχος, και μοναδική συμμετέχουσα στην τελική φάση του διαγωισμού, Hellenic Train-DAMCO, έχει προχωρήσει με τη διαδικασία οριστικοποίησης τω συμβατικών εγγράφων, τα οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση, ώστε στη συνέχεια να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Θεωρείται πάντως ότι οι πρόσφατες διοικητικές αλλαγές στη Hellenic Train, που αναμένονταν μεν εδώ και μήνες αλλά δεν γίνονταν, άνοιξαν το δρόμο για έναν πιο ανοιχτό ορίζοντα στη διαδικασία. Κλειδί προκειμένου η ιταλικών συμφερόντων εταιρεία να «τρέξει», από την πλευρά της, την επένδυση θεωρείται το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων που έχει με το δημόσιο, κυρίως με τον ΟΣΕ, για τα τέλη χρήσης του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι δύο πλευρές έχουν επιτέλους καθίσει στο τραπέζι αναζητώντας τη χρυσή τομή.

Τι θα δημιουργηθεί στο Θριάσιο ΙΙ

Η παραχώρηση της λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και σταθμού διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), αποτελούσε όρο για τη συγχρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κατασκευής του εντός του ακινήτου του ΟΣΕ. Οι υποδομές που έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί εντός του ακινήτου, ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, έγιναν σε δύο φάσεις και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά τις περιόδους 1994-1999, 2000-2006 (α’ φάση) και 2007- 2013 (β ́ φάση). Αυτές επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

Σήμερα, το Θριάσιο ΙΙ, που βρίσκεται σε όμορο ακίνητο με το Θριάσιο Ι, όπου θα γίνει η επένδυση των ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair, περιλαμβάνει σιδηροδρομικές υποδομές, οδούς πρόσβασης, σιδηροδρομικό σταθμό διαλογής, χώρους εναπόθεσης φορτιών και τελωνείου, γραφεία και άλλα υποστηρικτικά κτήρια. Εντός του ακινήτου βρίσκονται και οι αποθήκες Κ1, Κ2 και Κ3, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται όμως στην παραχώρηση.

Υλοποίηση κατασκευών

Για την ολοκλήρωσή του, ο επενδυτής στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης θα πρέπει να υλοποιήσει εργασίες κατασκευής κτηρίων υπηρεσιών, προσωπικού, φόρτωσης και μεταφόρτωσης στη νότια ζώνη, να κατασκευάσει πρατήριο καυσίμων, αλλά και να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του σταθμού. Μεταξύ άλλων, θα κατασκευάσει δύο γερανογέφυρες στη νότια δέσμη μεταφορών. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την παραχωρησιούχο, με ίδια ή δανειακά κεφάλαια.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, το Θριάσιο ΙΙ θα προσφέρει υπηρεσίες διευθέτησης και στάθμευσης συρμών και βαγονιών, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και. πλύσης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φορτίων περιλαμβάνουν κυρίως τη μεταφόρτωση και αποθήκευση, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια (πλήρωσης - κένωσης, επισκευής, πλύσης κ.λπ.). Θα λειτουργεί, επίσης, τελωνείο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό́.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης