Αφιέρωμα ΑΠΕ

Γιάννης Καρύδας: Μοναδική επιλογή η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής αποδοτικότητας

Γιάννης Καρύδας: Μοναδική επιλογή η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής αποδοτικότητας
Η ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται τον εξηλεκτρισμό των ενεργειακών συστημάτων της Ευρώπης και στην τροφοδότησή τους με καθαρή πράσινη ενέργεια

Το θέμα της ενέργειας είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με το πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση που έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου από την Ρωσία καθώς και με την έλλειψη ενεργειακής ασφάλειας, έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την ίδια ώρα η ραγδαία αύξηση στη τιμή της ενέργειας προκαλεί ντόμινο αυξήσεων σε βασικά και όχι μόνο αγαθά, ασκεί πληθωριστικές τάσεις και έντονες πιέσεις σε κάθε προσπάθεια επενδυτικής – αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Είναι πλέον ξεκάθαρο σήμερα ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία η Ευρώπη αφενός θα απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα και αφετέρου θα επιτύχει ενεργειακή διαφοροποίηση προμηθευόμενη ενέργεια από διαφορετικές πηγές για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.

Το κύριο μέτρο προς την ενεργειακή ανεξαρτησία που προωθεί η Ευρώπη – η μεγαλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας– θα αργήσει να δείξει τα πρώτα του αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της DNV, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια για να καλύψουν οι ΑΠΕ το 10% του ρωσικού φυσικού αερίου που θα αντικατασταθεί, ενώ μέχρι το 2030 τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά μπορούν να καλύψουν πάνω από το 50% του ελλείμματος στην παροχή φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια βραχυπρόθεσμα η Ευρώπη θα στραφεί προς το λιγνίτη και προς την υλοποίηση υποδομών, κυρίως υγροποιημένου αερίου, για την προμήθεια αερίου από διαφορετικές πηγές. Έτσι παρατηρούμε ότι η προσπάθεια γρήγορης ενεργειακής απεξάρτησης και η άνοδος του κόστους ΦΒ πανέλων μπορεί να δράσουν ανασταλτικά της ενεργειακής μετάβασης.

Όμως οι τάσεις αυτές θα είναι πρόσκαιρες. H αδιαμφισβήτητη ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι φθηνότερες από τα ορυκτά καύσιμα θα στρέφουν όλο και περισσότερες και μεγαλύτερες επενδύσεις στη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Δεν υπάρχει σήμερα άλλη εναλλακτική από την ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση και η σημερινή ενεργειακή κρίση θα προκαλέσει επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία όπου το ενεργειακό μοντέλο θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Και η σημερινή κρίση αποδεικνύει το πρόβλημα που βιώνουμε σαν Ευρώπη, ότι δηλαδή η ενεργειακή αυτή μετάβαση δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον μονόδρομος να υιοθετήσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και διαδικασίες που θα επιτρέψουν την γρηγορότερη επίτευξη του στόχου αυτού, μέσω της διαρκούς προσπάθειας διαμόρφωσης ενός ακόμη πιο αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα μειώνει την γραφειοκρατία, θα απλουστεύει την αδειοδότηση, θα θεσμοθετήσει ειδικά και τοπικά χωροταξικά πλαίσια με σαφή και μη αντιφατικά κριτήρια για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, θα αποδεσμεύει πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο για βιώσιμες επενδύσεις και θα εξασφαλίσει μακροχρόνια σταθερότητα στο κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα δε με την υλοποίηση έργων ΑΠΕ συμβατικής τεχνολογίας, όπως χερσαία αιολικά και ΦΒ πάρκα, πρέπει να στοχεύσουμε και στην γρηγορότερη ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου, οι εγκαταστάσεις παραγωγής υπεράκτιων αιολικών πάρκων, οι τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου, αλλά και οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

Η ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται τον εξηλεκτρισμό των ενεργειακών συστημάτων της Ευρώπης και στην τροφοδότησή τους με καθαρή πράσινη ενέργεια. Ωστόσο, χωρίς έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τρίτες χώρες οι οποίες έχουν δυνατότητα εξαγωγών επαρκών ποσοτήτων καθαρής ενέργειας (λόγω επάρκειας παραγωγής καθαρής ενέργειας και πολύ υψηλού δυναμικού ΑΠΕ), σε ανταγωνιστικές τιμές, η μετάβαση στην καθαρή πράσινη ενέργεια θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό.

Ο Όμιλος Κοπελούζου, αναγνωρίζοντας την στρατηγική αυτή ανάγκη, αναπτύσσει μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ELICΑ SA, από το 2008 σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας και τον Διαχειριστή της χώρας (EETC) ένα ενεργειακό έργο κομβικής σημασίας, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδος μέσω υποβρυχίου καλωδίου δυναμικότητας 3.000 MW το οποίο θα διασυνδέει απευθείας την Αίγυπτο με την Αττική. Το έργο αυτό θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια από έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 9,5 GW που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Όμιλος στην Αίγυπτο.

900_7.JPG


Με την λειτουργία του εν λόγω κομβικού έργου και την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού ηλεκτρικού Συστήματος με 100% καθαρή πράσινη ενέργεια διαμέσου της διασύνδεσης «ELICA INTERCONNECTION – GREGY» η  χώρα μας συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των φιλόδοξων αλλά άκρως επιτακτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η υλοποίηση του ως άνω διασυνδετικού έργου έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης έως 26 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αντιστοιχεί σε δυνατότητα αντικατάστασης 4,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως, όταν το 2021 η χώρα μας κατανάλωσε 3,3 bcm ρωσικού αερίου, καθώς και την μείωση εκπομπών CO2 κατά 9 με 10 εκ. τόνους ετησίως.

Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο έργο δείχνει σήμερα την στρατηγική κατεύθυνση προς την οποία πρέπει σήμερα να κινηθεί η Ευρώπη στα πλαίσια της ενεργειακής της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και το ρωσικό φυσικό αέριο και της επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Όμιλος Κοπελούζου, ταυτόχρονα, επιταχύνει τις ενέργειες για την ταχύτερη υλοποίηση του μοναδικού στην Ελλάδα υπεράκτιου αιολικού πάρκου με άδεια παραγωγής νότια της Αλεξανδρούπολης, σε συνέχεια του πρόσφατου νόμου για την πιλοτική εφαρμογή υπεράκτιων αιολικών. Παράλληλα αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος 3 GW και ετοιμάζεται να επενδύσει και σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας διαθέτοντας άδειες για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες συνολικής ισχύος 825 MW.

Η ύπαρξη της εκτεταμένης και πολύχρονης τεχνογνωσίας του Ομίλου Κοπελούζου στο τομέα των ΑΠΕ και της νέας ενεργειακής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται, η εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων και τεχνολογικά προηγμένων έργων, καθώς και η επενδυτική του αποτελεσματικότητα είναι οι ουσιαστικοί παράμετροι που θα καταστήσουν τον Όμιλο Κοπελούζου έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας με σημαντικά έργα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σημερινή ενεργειακή κρίση δημιουργεί μια χρυσή ευκαιρία δημιουργώντας ένα momentum μοναδικό τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την υλοποίηση σημαντικών έργων που θα εξασφαλίσουν φθηνή, πράσινη ενέργεια, ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση.

*Ο Γιάννης Καρύδας είναι Chief Executive Officer Renewables and Energy Storage του Ομίλου Κοπελούζου

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης