Ανανεώσιμες

ΕΛΕΤΑΕΝ: Διπλάσια τα λειτουργικά κόστη για τα Αιολικά σε σχέση με τις εκτιμήσεις της ΡΑΕ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Διπλάσια τα λειτουργικά κόστη για τα Αιολικά σε σχέση με τις εκτιμήσεις της ΡΑΕ
Η Ένωση θεωρεί ότι το 1 εκατ. ευρώ/MW είναι εύλογο κόστος για τα χερσαία αιολικά, ενώ τα 3,1 εκατ. ευρώ/MW για τα υπεράκτια είναι μάλλον μικρό

Στις 45.000-50.000 ευρώ/MW υπολογίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ τα ετήσια λειτουργικά έξοδα ενός αιολικού πάρκου, έναντι των 25.000 ευρώ/MW που τα υπολογίζει η ΡΑΕ στον πίνακα με τα κόστη των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (Cost of New Entry), που έδωσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επισημαίνει κατ΄ αρχήν ότι ο πίνακας με τα κόστη των νεοεισερχόμενων στο σύστημα μονάδων θα πρέπει να ελέγχεται και αν χρειάζεται να αναθεωρείται σε τακτικά χρονικά  διαστήματα διότι οι τάσεις της αγοράς είναι δυναμικές, και τα σχετικά κόστη επηρεάζονται από εξελίξεις σε άλλες διεθνείς αγορές όπως αυτές των πρώτων υλών, των μεταφορών κλπ. κάτι άλλωστε που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα εν όψει της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας μετά την πανδημία.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τα κόστη

Επίσης η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει πως τα κόστη των νέων μονάδων επηρεάζονται από τη δομή και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά των προμηθευτών εξοπλισμού, καθώς και ότι οι τάσεις αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές ανά τεχνολογία, ενώ οι τάσεις που έχουν επικρατήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν προδικάζουν τις αντίστοιχες εξελίξεις στο ορατό μέλλον. Αυτά σε ότι αφορά το αρχικό κόστος επένδυσης.

Πάντως η Ένωση θεωρεί ότι η τιμή των 1.000.000 ευρώ/MW απεικονίζει ένα εύλογο κόστος για τα χερσαία αιολικά πάρκα, ενώ σημειώνει πως η τιμή των 3.100.000 ευρώ/MW για τα θαλάσσια αιολικά είναι μάλλον μικρή για την Ελλάδα, διότι κινείται στο κάτω όριο των σχετικών αναφορών.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική εμπειρία στην Ελλάδα, τα βάθη τα θαλασσών είναι σχετικά μεγάλα και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, η θεώρηση των 3.100.000 ευρώ/MW είναι μάλλον αρκετά αισιόδοξη.

Παράλληλα η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει πως και για χερσαία αιολικά πάρκα υφίστανται ήδη συγκεκριμένες τάσεις που πιέζουν ανοδικά το κόστος και συγκεκριμένα:

Σε πίεση ζήτησης οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Η διαφαινόμενη λήξη της πανδημίας διεθνώς έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες σε άνοδο της ζήτησης και των συμβολαίων για πρώτες ύλες και σε πίεση τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ανοδικές τάσεις στις τιμές. Αυτή η τάση δεν αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους μήνες.

Όπως αναφέρει η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τιμών των μελλοντικών έργων που καταγράφονται στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ για νέα έργα ΑΠΕ.

Και η ΕΛΕΤΑΕΝ καταλήγει: «Θεωρούμε ότι η τιμή για το ετήσιο σταθερό λειτουργικό κόστος των χερσαίων αιολικών, 25.000 ευρώ/MW, είναι μικρή και δεν ανταποκρίνεται στην υπάρχουσα εμπειρία. Τα λειτουργικά έξοδα των αιολικών πάρκων είναι προβλέψιμα και, σε μεγάλο βαθμό, καθορισμένα πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Τα βασικά ετήσια λειτουργικά έξοδα ενός έργου περιλαμβάνουν έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, ασφάλιστρα και έξοδα διοίκησης. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα διοικητικά οριζόμενα τέλη.

Τα έξοδα λειτουργίας των αιολικών πάρκων μπορεί να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από έργο σε έργο, καθώς παράμετροι όπως το μέγεθος του έργου, τα έτη λειτουργίας του και η θέση εγκατάστασής του επιδρούν στο ύψος των εξόδων.

Βάσει της εικοσαετούς και πλέον εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, μια ασφαλής και ρεαλιστική εκτίμηση είναι ότι τα ετήσια λειτουργικά έξοδα ενός αιολικού πάρκου κυμαίνονται περί τις 45.000-50.000 ευρώ/MW».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης