Τελευταία Νέα

Ανοίγει ο δρόμος για το «Produc-E-Green» - Τα κίνητρα για τις επενδύσεις

Ανοίγει ο δρόμος για το «Produc-E-Green» - Τα κίνητρα για τις επενδύσεις

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθεί έως το 2025

 

Το πρόγραμμα «Produc-E-Green», το οποίο θα υλοποιηθεί με «μαγιά» 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ρότα υλοποίησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ήδη αναθέσει σε ειδικό νομικό σύμβουλο την υποστήριξη της συγκεκριμένης δράσης. Ουσιαστικά αφορά στις επιδοτήσεις βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα παράγουν στην Ελλάδα εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.


Είναι αξιοσημείωτο ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα από τα ορόσημα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης. Ουσιαστικά αφορά στην κατασκευή παραγωγικών μονάδων με υποχρεωτικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας. Ο στόχος είναι το πρόγραμμα να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθεί έως το 2025.

Ενίσχυση παραγωγής

Ουσιαστικά αφορά στην ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στον τομέα της κατασκευής και της παραγωγής νέου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την προώθηση της πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας και της οικονομίας χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αφορά επενδύσεις σε ανακύκλωση μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών όπως είναι το λίθιο και το κοβάλτιο, στην κατασκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών κλπ.

Επίσης, θα στηριχθούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, με επίκεντρο τον εντοπισμό τεχνολογιών για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. υδρογόνο, μπαταρίες) στην επιβατική ναυτιλία στην Ελλάδα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με πολλαπλούς και συνεχώς μεταβαλλόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, οι οποίοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές τους. Το ρυθμιστικό περιβάλλον έγινε ακόμη πιο περίπλοκο με την ανακοίνωση της στρατηγικής IMO 2050 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%.

Αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την τρέχουσα τεχνολογία. Απαιτούνται επενδύσεις για την ενίσχυση εναλλακτικών τεχνολογιών. Σκοπός της επένδυσης είναι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα συμβάλουν στον εντοπισμό βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων και θα επιτρέψουν στην ελληνική επιβατική ναυτιλία να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές γεννήτριες ντίζελ με εναλλακτικούς κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων λύσεων όπως η αμμωνία, το υδρογόνο ή οι μπαταρίες.

Επενδύσεις

Οι επιλέξιμες επενδύσεις του «Produc-E-Green» περιλαμβάνουν δημιουργία μια νέας μονάδας, διαφοροποίηση της γραμμής παραγωγής μιας υφιστάμενης βιομηχανίας σε παραγωγή πράσινων προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν παρήγαγε ποτέ στο παρελθόν, καθώς και την αλλαγή μιας ολόκληρης διαδικασίας παραγωγής, αλλά και την εξαγορά μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Η πρωτοβουλία της συγκεκριμένης δράσης στοχεύει στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτροκίνησης και στην προώθηση της εγκατάστασης και ανάπτυξης μονάδων σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, περιοχές που επηρεάζονται από την απόφαση για απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μείγματος και την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα.
Θα στηρίξει επενδύσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση «πράσινων» μονάδων παραγωγής, σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα και δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. Σύμφωνα με το European Green Deal, για να επωφεληθεί από τα κίνητρα, ο επενδυτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί ενέργεια από ΑΠΕ, ώστε η όλη διαδικασία της παραγωγής να είναι 100% πράσινη.

Πιο συγκεκριμένα, στα κίνητρα μπορεί να περιλαμβάνονται η εξαίρεση από το συνολικό κόστος εργασίας κάθε εργαζόμενου κατά την περίοδο κατασκευής έως την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Επίσης, θα προωθηθεί μείωση του φορολογικού συντελεστή 5% για πέντε κερδοφόρες χρήσεις, απόσβεση της δαπάνης σε CAPEX κατά 15%, επιτάχυνση απόσβεσης κεφαλαίου (για πάγια που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο) κλπ. Επίσης, θα εξορθολογιστούν οι διαδικασίες αδειοδότησης με εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>