Τελευταία Νέα

«Πράσινο» τέλος ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά ετοιμάζει το ΥΠΕΝ - Τι απαντά ο ΣΠΕΦ

«Πράσινο» τέλος ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά ετοιμάζει το ΥΠΕΝ - Τι απαντά ο ΣΠΕΦ

Θα καταβάλλεται πριν την ηλέκτριση των έργων

 

Ένα ειδικό «πράσινο» τέλος ανακύκλωσης θα επιχειρήσει να επιβάλλει το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης στους παραγωγούς και προμηθευτές φωτοβολταϊκών σταθμών. Η σχετική ρύθμιση, την οποία έχει στα «σκαριά» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την αποφυγή της εισφοροδιαφυγής καθώς σήμερα, ενώ προβλέπεται κάποια αντίστοιχη εισφορά, σχεδόν κανείς δεν την αποδίδει.

Όπως παρατηρεί ο ΣΠΕΦ, το τέλος πρέπει να αφορά τους παραγωγούς φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, είτε τους αντιπροσώπους και εισαγωγείς τους στη χώρα. 
Αυτό προσδιορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δεν μπορεί να αφορά δηλαδή τους κατόχους φωτοβολταϊκών σταθμών.

Για να εξασφαλιστεί λοιπόν η καταβολή των νέων τελών θα προβλεφθεί η απόδοσή τους πριν από την ηλέκτριση του ηλιακού συστήματος.

Το τέλος θα υπολογίζεται βάσει του βάρους των αποβλήτων, δηλαδή των παλαιών φωτοβολταϊκών τα οποία θα πρέπει να αποσυρθούν, ενώ θα οριστεί και ένα ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται ανά τόνο. Ένας αλγόριθμος θα μετατρέπει την ισχύ του φωτοβολταϊκού πάρκου σε κιλά ώστε να γίνεται ο υπολογισμός.
Τα ποσά θα συγκεντρώνονται σε έναν λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και θα προορίζονται για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.


Ρύθμιση οφειλών

Ωστόσο, ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους παραγωγούς αποτελεί η πρόθεση του ΥΠΕΝ να προβλέψει ρύθμιση οφειλών για τα παλαιά συστήματα, τα οποία εδώ και χρόνια δεν έχουν καταβάλλει τα ποσά που όφειλαν. Σήμερα, η χρηματική εισφορά βάσει του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχέδιο του Συστήματος Ειδικής Διαχείρισης είναι 300 ευρώ ανά τόνο, αλλά σχεδόν κανείς δεν την αποδίδει.

Εάν επιβληθεί αναδρομική εφαρμογή, τότε τα ποσά που θα χρειαστεί να καταβάλλουν οι υπόχρεοι, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, θα είναι τεράστια, με συνέπεια πολλές εταιρείες, μικρομεσαίου μεγέθους, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή εκατ. ευρώ και να αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο.


Την επόμενη δεκαετία ο μεγάλος όγκος αποβλήτων

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναμένεται ότι θα προκύψει στα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Με δεδομένο ότι αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα άνοιξε πριν από περίπου μια 15ετία και ότι ο μέσος χρόνος ζωής ενός φωτοβολταϊκού πάνελ φτάνει τα 25 με 30 έτη ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων αναμένεται να σωρευτεί από το 2034 κι έπειτα. Σήμερα στην Ελλάδα η εγκατεστημένη ισχύς ηλιακών πάνελ φτάνει περίπου τα 7 GW, ισχύς που αντιστοιχεί σε περίπου 17,5 εκατομμύρια πλαίσια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα φωτοβολταϊκά πλαίσια φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) εάν δεν προχωρήσει άμεσα η διαχείρισή τους, εκτιμάται ότι έως το 2050 θα είναι βουνά τα πάνελ που θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Σήμερα, μπορεί να ανακτηθεί το 85% κατά βάρος των φωτοβολταϊκών, με κυριότερα υλικά το γυαλί, το αλουμίνιο και ορισμένα μεταλλικά στοιχεία.

Τι επισημαίνει ο ΣΠΕΦ: Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία

1.        Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια υπάγονται στην κατηγορία του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4/7/12 η οποία και ρυθμίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων ΗΗΕ (ΑΗΗΕ).

2.        Επί τη βάση των προβλέψεων της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ, το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την ΑΗΗΕ ρυθμίστηκε με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 ΦΕΚ Β 1184 από 9/5/14 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227 από 6/12/18. 

3.        Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των προβλέψεων της ΚΥΑ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

4.        Σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Οδηγία αλλά και το άρθρο 13 της ΚΥΑ οι Παραγωγοί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, δηλαδή οι παραγωγοί των Φ/Β πλαισίων ή τρίτοι που λειτουργούν κατ’ εξουσιοδότηση τους και ανεξάρτητα από ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιούν, υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα διαχείρισης ΑΗΗΕ, ατομικά ή συλλογικά ή να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα τέτοια. 

5.        Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόχρεος Παραγωγός ΗΗΕ μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο:

a)        Είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας.

b)        Είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο 1).

c)         Είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

d)        Πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

6.        Οι παραγωγοί Φ/Β εξοπλισμού ή τρίτοι που λειτουργούν κατ’ εξουσιοδότηση τους και που δεν προβαίνουν οι ίδιοι στην οργάνωση ατομικού ή συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ, αλλά συμμετέχουν σε εγκεκριμένο συλλογικό σχήμα, υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικής εισφοράς στο σχήμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΚΥΑ.

7.        Σύμφωνα με το αρ. 16 της ΚΥΑ καταρτίζεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

8.        Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, γίνεται από νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς απευθείας από τις εγκαταστάσεις/χώρους των χρηστών. Κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ, εκδίδεται Βεβαίωση Παραλαβής. Ο τρόπος έκδοσης/χορήγησης της Βεβαίωσης αυτής καθορίζεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και συλλεκτών μεταφορέων (αρ. 6, παρ. 3, ΚΥΑ).

9.        Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, χρηματοδοτεί τις εργασίες για την συλλογή/διαλογή, επεξεργασία, ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση τους (αρ. 13, παρ. Α της ΚΥΑ). Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση (αρ. 6, παρ.2, της ΚΥΑ).

10.      Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων που διατέθηκαν στην αγορά προς μη οικιακούς χρήστες μετά τις 13 Αυγούστου 2005 αλλά η επιχείρηση του παραγωγού των Φ/Β πλαισίων έπαυσε οριστικά να λειτουργεί πριν από την 14−2−2014, η χρηματοδότηση των δαπανών για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση των αποβλήτων των φωτοβολταϊκών πλαισίων, επιβαρύνει τους χρήστες (αρ. 16, παρ. Β, 3, της ΚΥΑ).

Συμπερασματικά λοιπόν, για τα Φ/Β πλαίσια ισχύει ενιαία ότι και για όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. πλυντήρια, ψυγεία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές κλπ).  Αυτοί που τα παράγουν ή τα εισάγουν στη χώρα (Φ/Β πλαίσια δεν παράγονται από το 2012 και μετά στη χώρα μας αλλά εισάγονται ως επί τω πλείστον από την Κίνα) είναι υπόχρεοι να καταβάλλουν την σχετική εισφορά για την ανακύκλωση τους.  Εναλλακτικά μπορούν οι εισαγωγείς αυτοί να αναπτύξουν δικό τους σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων που θα παράξουν τα προϊόντα που εισήγαγαν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.   

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης