ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στο 5% ο δασμός εισαγωγής σωλήνων στην Τουρκία - Δεν επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στο 5% ο δασμός εισαγωγής σωλήνων στην Τουρκία - Δεν επηρεάζονται τα  οικονομικά αποτελέσματα

Η απόφαση για την επανεξέταση  του δασμού εισαγωγής προϊόντων σωλήνα χαλκού στην Τουρκία

Στο 5% ορίσθηκε ο δασμός εισαγωγής σωλήνων στην Τουρκία  σύμφωνα με ανακοίνωση της  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας για την επανεξέταση  του δασμού εισαγωγής προϊόντων σωλήνα χαλκού.

 Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (θ) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 4ης Νοεμβρίου 2022 (link https://www.elvalhalcor.com/userfiles/pdfs/20221104ANNOUNCEMENT_GR.pdf) ανακοίνωσής της, ότι, δυνάμει της με αρ. 2024/12 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας που εκδόθηκε στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας επανεξέτασης του δασμού εισαγωγής προϊόντων σωλήνων χαλκού από την Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος που υπεβλήθη από εγχώριο παραγωγό της Τουρκίας, διαδικασία στην οποία η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων σωλήνων χαλκού, καθορίσθηκε ότι ο δασμός εισαγωγής που έχει επιβληθεί, το έτος 2017, στα προϊόντα σωλήνων χαλκού από την Ελλάδα, που για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καθορίσθηκε σε ποσοστό 5%, στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, θα παραμείνει εν μέρει σε ισχύ για επιπλέον πέντε έτη

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εύλογα αναμένει μη ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματά της από την ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης