ΕΝΔΙΑΛΕ: Πρωτιά της Ελλάδας στην ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων - Έφθασε το 100% το 2023

ΕΝΔΙΑΛΕ: Πρωτιά της Ελλάδας στην ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων - Έφθασε το 100% το 2023

Στα 1,5 εκατ. ευρώ το business plan της εταιρείας έως το 2027

 

Την πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά στο ποσοστό συλλογής και αναγέννησης λιπαντικών ελαίων έχει κατακτήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΝΔΙΑΛΕ, από τα οποία προκύπτει ότι το ποσοστό συλλογής αποβλήτων λιπαντικών έφθασε το 2023 στο 74% έναντι 40% του μέσου όρου της ΕΕ με ποσοστό αναγέννησης των συλλεχθέντων ποσοτήτων στο 100%, έναντι 61,2% του μέσου όρου της ΕΕ.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ, που είναι το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (πχ τα λάδια για τις μηχανές αυτοκινήτων κλπ) είναι ο φορέας που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αναγέννηση των λιπαντικών σε εθνικό επίπεδο.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ κ. Γιώργος Δεληγιώργης, σε δημοσιογραφικό γεύμα εργασίας, η ελληνική πρωτιά οφείλεται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο φορέας, στο πλαίσιο του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο επιβάλλει όλα τα απόβλητα λιπαντικά που συλλέγονται να επεξεργάζονται κατά τρόπο που τους επιτρέπει να αναγεννώνται (ανακυκλώνονται) και να μην χρησιμοποιούνται για άλλες εφαρμογές, όπως η καύση κλπ.

20 χρόνια παρουσίας

Φέτος η ΕΝΔΙΑΛΕ συμπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή της και στο διάστημα αυτό έχει συλλέξει και αναγεννήσει περισσότερους από 560.000 μετρικούς τόνους αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Η επίδοση αυτή έχει αποτρέψει τη μόλυνση υδάτινης επιφάνειας, ίσης σε έκταση με την Εύβοια, έχει περιορίσει την εκπομπή CO2 σε ποσότητα που θα χρειάζονταν 9,5 εκατ. δένδρα για να την απορροφήσουν, έχει περιορίσει τις εκπομπές καρκινογόνων ενώσεων σε ποσοστό 96,8% και των αιωρούμενων σωματιδίων κατά 74%, εξοικονομώντας ενέργεια ίση με την ενέργεια που καταναλώνει μία πόλη 25.000 κατοίκων.

Η εταιρία, η οποία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, λειτουργεί 8 κέντρα συλλογής σε όλη την Ελλάδα και συνεργάζεται με 220 υπόχρεους διαχειριστές, 43 αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και 7 εταιρίες αναγέννησης λιπαντικών, στις οποίες καταλήγει το σύνολο των ποσοτήτων που συγκεντρώνονται από τα 43.000 σημεία συλλογής (πρατήρια καυσίμων, συνεργεία κλπ).

Η εισφορά, μέσω της οποίας αμείβεται η ΕΝΔΙΑΛΕ, ανέρχεται σε 18 ευρώ/μετρικό τόνο (ενσωματώνεται ως χρέωση στην τιμή του προϊόντος) και είναι όπως δήλωσε ο κ. Δεληγιώργης η χαμηλότερη στην Ευρώπη, καθώς στο Βέλγιο - δεύτερη φθηνότερη χώρα- ανέρχεται στα 23,5 ευρώ/μετρικό τόνο, στην Ισπανία στα 60 ευρώ/μετρικό τόνο, στην Ιταλία στα 100 ευρώ/μετρικό τόνο και στην Πορτογαλία στα 120 ευρώ/μετρικό τόνο.

Στόχος τα ναυτιλιακά απόβλητα

Η άδεια της εταιρίας έχει ανανεωθεί για 5 χρόνια (1/1/23-31/12/27) με την έγκριση του business plan για την περίοδο αυτή, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Στους στόχους της είναι να συμπεριλάβει και τα ναυτιλιακά λιπαντικά απόβλητα, μέσω της διαχείρισης και της συλλογής λιπαντικών αποβλήτων από λιμενικές εγκαταστάσεις. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι ήδη η εταιρία διαχειρίζεται κάποια ναυτιλιακά λιπαντικά απόβλητα, τα οποία συνυπολογίζει στο 74% του ποσοστού συλλογής. Χωρίς τα λιπαντικά της ναυτιλίας, το ποσοστό συλλογής θα έφθανε στο 85%.

Στο επίπεδο του ρυθμιστικού/νομοθετικού πλαισίου, ο κ. Δεληγιώργης, απαντώντας σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση δήλωσε ότι χρειάζεται να υπάρξει σύνδεση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Αποβλήτων και του ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, καθώς η σύνδεση των δύο αυτών Αρχείων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διασταύρωση των δηλώσεων παραγόμενων αποβλήτων με τις ποσότητες που έχουν πραγματικά συλλεχθεί.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης