Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Διαβούλευση ΡΑΕ: Υψηλό το κόστος αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία

Διαβούλευση ΡΑΕ: Υψηλό το κόστος αποθήκευσης  φυσικού αερίου στην Ιταλία

 Οι προτάσεις των εταιρειών

 

Τις απόψεις τους επί του σχεδίου προληπτικής δράσης της ΡΑΕ στην περίπτωση διακοπής του ρωσικού αερίου, υπέβαλαν 14 εταιρείες και φορείς της αγοράς. Ειδικότερα, η   Μυτιληναίος κρίνει ότι   η ευθύνη για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας συνιστά κατ’ αρχήν υποχρέωση της Πολιτείας, κατά συνέπεια το πλήρες κόστος δράσεων που επιβάλλονται σε συμμετέχοντες στις ενεργειακές αγορές _αλλά αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διασφάλιση της χώρας έναντι σεναρίων λ.χ. περιορισμού ή διακοπής τροφοδοσίας αερίου κ.ο.κ. _ επιβάλλεται, κατ’ ελάχιστον, να ανακτάται στο ακέραιο.


Υπό αυτό το πρίσμα, είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθεί ότι το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα που προτείνονται, συμπεριλαμβανομένης της υπέρογκης ρευστότητας που προϋποθέτει, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το μέτρο του απολύτως αναγκαίου. Οι δε δράσεις οφείλουν:

  • να μεγιστοποιούν και να βελτιστοποιούν τις υφιστάμενες υποδομές,
  • να μην επιβάλουν δυσανάλογα και -εν πολλοίς- αναποτελεσματικά βάρη και υποχρεώσεις στους δοκιμαζόμενους συμμετέχοντες της αγοράς, ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες,
  • να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες τόσο των διασυνδέσεων μεταξύ των συστημάτων φυσικού αερίου όσο και των ρυθμιστικών επιπλοκών που κάθε δράση εμπεριέχει,
  • να συνεκτιμούν τα διδάγματα του παρελθόντος από παρόμοιες κρίσεις (συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής -όχι θεωρητικής- διαχείρισης των ενεργειακών πόρων στη διάθεση του κάθε κράτους-μέλους, όταν διακυβεύεται η εθνική οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα)
  • να προτάσσουν τη διασφάλιση της -κατά το δυνατό- ομαλής λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.

Για την αποθήκευση αερίου στην Ιταλία

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΠΔ, «οι υπόχρεοι προμηθευτές … θα δεσμεύσουν χώρο και θα αποθηκεύσουν ποσότητα φυσικού αερίου σε γειτονικές υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου».

Οπότε η Μυτιληναίος θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο η Ρυθμιστική Αρχή και ο ΔΕΣΦΑ προκρίνουν την αποκλειστική επιλογή των αποθηκευτικών χώρων της Ιταλίας. «Κατά την άποψή μας, είναι απολύτως εύλογο, η επιλογή της μεθόδου πλήρωσης της υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής επιλογής) να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και κατ’ επέκταση η επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών. Το προσδοκώμενο όφελος από την προτεινόμενη Δράση είναι απολύτως αμελητέο (μόλις 7.5 GWh/d), και κατά τούτο κρίνεται εντελώς δυσανάλογη η επιβάρυνση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς (ανεξαρτήτως της εναλλακτικής που εν τέλει προκρίνεται)», σημειώνεται».   Ενδεικτικά, η επιπλέον εκταμίευση για την προμήθεια αερίου, που η εν λόγω Δράση δυνητικά συνεπάγεται μόνο για τη Μυτιληναίος υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ (με σημερινές τιμές TTF).

Από την πλευρά της η Motor Oil παρατηρεί ότι, η διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε υποδομή αποθήκευσης της Ιταλίας θα πρέπει να γίνεται από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ και να τίθεται σε διάθεση από αυτόν στην πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο οι τιμές εξισορρόπησης θα αντικατοπτρίζουν τα κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης με αντικειμενικό τρόπο και επίσης όλοι οι χρήστες ΕΣΦΑ θα έχουν την ίδια πρόσβαση και θα μπορούν να προβαίνουν σε συναλλαγές φυσικού αερίου εκμεταλλευόμενοι το χαρτοφυλάκιό τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς αλλά και τις υψηλές τιμές που επικρατούν, η Motor Oil θεωρεί ότι οι Διαχειριστές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επανεξετάσουν τις μοναδιαίες χρεώσεις διασυνοριακής μεταφοράς φυσικού αερίου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κρατών μελών με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού κόστους του τελικού καταναλωτή.

Η «Ήρων» υποστηρίζει ότι η επιλογή τήρησης στρατηγικού αποθέματος από τη χώρα μας σε μία υποδομή υπόγειας αποθήκης, η οποία μάλιστα δεν βρίσκεται καν στη χώρα μας κρίνεται ασύμφορη και θεωρεί ότι πρέπει να απαλειφθεί. Όπως τονίζει, εναι προφανές ότι σε συνθήκες κρίσης στην επάρκεια προμήθειας φυσικού αερίου είναι αδόκιμο για τη χώρα να τηρεί στρατηγικό απόθεμα σε μία τρίτη χώρα και κατ’ επέκταση να θέτει τη διάθεση αυτού υπό την αίρεση της πλήρωσης συνθηκών διαθεσιμότητας διασυνδέσεων ή/και ακόμα αποφάσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η υποδομή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η επιστολή του ΕΣΑΗ, ο οποίος αναφέρει ότι   η περιορισμένη δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ιταλία μειώνει κατά πολύ τα οφέλη της αποθήκευσης φυσικού αερίου για λογαριασμό της Ελλάδας σε υπόγεια εγκατάσταση στην Ιταλία, ενώ αντίθετα τα διαχειριστικά κόστη μιας τέτοιας δράσης θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά (αναλογιζόμενοι τις εγγυήσεις που πρέπει να κατατεθούν και το κόστος δραστηριοποίησης σε μια νέα αγορά, όπως είναι η Ιταλία). Για αυτόν τον λόγο και ο Σύνδεσμος   πιστεύει ότι η συγκεκριμένη Δράση Δ3 είναι ασύμφορη για τον τελικό καταναλωτή αλλά και περιοριστική (π.χ. γιατί επιλέγεται η Ιταλία και όχι κάποια άλλη αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;) και κατ’ επέκταση πρέπει να διαγραφεί από το τελικό Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.

Όσο για την ΠρομηθέαςGas, αναφέρει ότι, λόγω της πληθώρας των εισαγωγέων φυσικού αερίου στην αγορά με μερίδιο άνω του 1%, της πολυπλοκότητας εξασφάλισης αποθεμάτων στην υπόγεια αποθήκη της Ιταλίας και της ρυθμιστικής αναρμοδιότητας του ΔΕΣΦΑ να λειτουργήσει ως έμπορος προτείνει, η υποχρέωση να μην αναληφθεί ξεχωριστά από κάθε εισαγωγέα, αλλά συνολικά από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα φυσικού αερίου, όπως είχε γίνει και το 2018 αν και τότε αφορούσε μόνο τους ηλεκτροπαραγωγούς.

Ειδικά για τη Δράση Δ3-Β που προτείνει να αναλάβει ο Διαχειριστής χρέη Προμηθευτή φυσικού αερίου (προχωρώντας σε προμήθεια φυσικού αερίου, δέσμευση χώρου υπόγειας αποθήκης στην Ιταλία και δέσμευση δυναμικότητας στις εισόδους-εξόδους των σημείων διασύνδεσης Melendugno και Νέα Μεσημβρία), κάτι το οποίο απαιτεί σημαντικές νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις για να υλοποιηθεί, ο ΔΕΣΦΑ στην επιστολή του προς της ΡΑΕ σημειώνει ότι «τέτοιες αρμοδιότητες και δυνατότητες δεν προδιαγράφονται στο θεσμικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ ως Διαχειριστή του ΕΣΦΑ».

Προτεραιότητα και στην “Αλουμίνιο”

Σχετικά με την κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες βιομηχανίες, η Μυτιληναίος κρίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί σε αυτές και το Αλουμίνιο της Ελλάδος (ΑτΕ). Για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, το ΑτΕ καταναλώνει περίπου 2,9 TWh ηλεκτρικής ενέργειας (baseload) ανά έτος και η εταιρεία θεωρεί ότι η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας προς τo ΑτΕ πρέπει να είναι σταθερή και αδιάλειπτη, καθώς μια ενδεχόμενη διακοπή της προμήθειας θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες ζημίες στην εγκατάστασή του και επομένως καθίσταται απαγορευτική, τόσο για τεχνικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα ο ΔΕΣΦΑ αναφέρει ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ο Διαχειριστής δεν μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην κατάρτιση του καταλόγου των «Σημαντικών» Βιομηχανιών. Θα του κοινοποιείται ο τελικός κατάλογος, ώστε να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της διαμόρφωσης της σειράς διακοπής (merit order for curtailment).   Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία εμπεριέχει την συνεκτίμηση διάφορων κοινωνικών και οικονομικών πτυχών, δεν μπορεί να επιτελεστεί από το ΔΕΣΦΑ στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου που έχει ως Διαχειριστής του ΕΣΦΑ.   Η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου, σύμφωνα με τον Διαχειριστή, πρέπει να συντονιστεί από τους αρμόδιους φορείς ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις βάσει των τιθέμενων κριτηρίων και θα αποφασίζουν την ένταξη ή μη των Βιομηχανιών στο συγκεκριμένο κατάλογο.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης