Τελευταία Νέα
Εξοικονόμηση

Οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες δαπανές για έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης του προγράμματος 200 εκατ ευρώ

Οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες δαπανές για έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης του προγράμματος 200 εκατ ευρώ
Οι επιδοτήσεις εως και 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και οι προϋποθέσεις

Έτοιμο για εκκίνηση είναι το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Επιχειρώ", προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει τις πύλες του τον Απρίλιο.Την Παρασκευή το ΥΠΕΝ ανέθεσε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) τα καθήκοντα του φορέα υλοποίησης και διαχείρισης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τομέα του τουρισμού, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δράσεις αφορούν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων, ώστε να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στις ωφελούμενες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι κλάδοι του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, με τα ποσοστά ενίσχυσης να υπολογίζονται στο 40% με 50% με πλαφόν επιδότησης στα 500.000 ευρώ. Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ως ελάχιστοι ενεργειακοί – περιβαλλοντικοί στόχοι καθορίζονται η μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 35%, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%, η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) τουλάχιστον κατά τρείς ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών.


Ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν στην υποδοχή, τον έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης και στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης. Επίσης, οι μηχανικοί του ΤΕΕ αναλαμβάνουν την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψή τους, προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή για την έκδοση των αποφάσεων απένταξης καθώς και τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια των δράσεων και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη τους.

Ακόμη, θα αναλάβει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης των έργων, την εκταμίευση της επιχορήγησης των δράσεων προς τους δικαιούχους, την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων της σχετικής προκήρυξης προς τις επιχειρήσεις κλπ.

Μάλιστα, το ΤΕΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης των δράσεων, αναλαμβάνει και τα καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου, κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων και θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.

Όσον αφορά στα ποσά της χρηματοδότησης των δράσεων θα καταβάλλονται με επιχορήγηση τμηματικά στο ΤΕΕ. Οι δαπάνες διαχείρισης του ΤΕΕ για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Δικαιούχοι και επιδοτήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

i. Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
ii. Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
iii. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού, για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού τα όρια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης είναι από 50.000 έως και 500.000 ευρώ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών. Επίσης, θα επιδοτούνται επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους , συστήματος φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων ή σε συστήματα ψύξης χώρων κλπ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης