Τελευταία Νέα
Εξοικονόμηση

Οι νέοι κανόνες εξοικονόμησης, εκπομπές βιομηχανίας, ημιαγωγοί, οι προτεραιότητες στην ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου

Οι νέοι κανόνες εξοικονόμησης, εκπομπές βιομηχανίας, ημιαγωγοί, οι προτεραιότητες στην ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου
Η νέα νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απαιτεί μείωση της πρωτογενούς και τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 11,7% έως το 2030

Οι νέοι κανόνες για μεγαλύτερη εξοικονόμηση, η μείωση των βιομηχανικών εκπομπών, η πρόοδος της πράσινης συμφωνία,  οι κανόνες για νέους σταθμούς φόρτισης, αλλά και τα σχέδια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών, είναι οι προτεραιότητες της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου την δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του.
Ειδικότερα:

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η νέα νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απαιτεί μείωση της πρωτογενούς και τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 11,7% έως το 2030, σε σχέση με τις προβλέψεις του 2020.

Κάθε χρόνο έως το 2030 θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέση εξοικονόμηση ενέργειας κατά 1,5%, ξεκινώντας από 1,3% έως το 2025 και φτάνοντας στο 1,9% έως το τέλος του 2030.
Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε διάφορους τομείς.

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να μειώσει την τελική του κατανάλωση ενέργειας κατά 1,9% ετησίως και να ανακαινίσει το 3% των δημόσιων κτιρίων ώστε να μετατραπούν σε υποδομές σχεδόν μηδενικών ή μηδενικών εκπομπών.

Η νέα οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων «Fit for 55», η οποία θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030.
Τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις ΑΠΕ και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, ευθυγραμμίζοντάς τις με τον νέο στόχο.

Πράσινη συμφωνία

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τους κινδύνους υπονόμευσης της πράσινης μετάβασης της ΕΕ και των διεθνών δεσμεύσεών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του 30% της γης, των ωκεανών, των ακτών και των εσωτερικών υδάτων.

Βιομηχανικές εκπομπές

Στις 24 Μαΐου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε την τροποποίηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, η οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην περαιτέρω μείωση της ρύπανσης και στην ενίσχυση της πράσινης μετάβασης της βιομηχανικής κλίμακας αγροτικής παραγωγής, μέσω του ελέγχου των αποβλήτων στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος.

Το σχέδιο κειμένου στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ρυθμίσει επίσης τις μεγάλης κλίμακας εξορύξεις, τα μεγάλα εργοστάσια που κατασκευάζουν συσσωρευτές (εκτός από εκείνα που μόνο συναρμολογούν μονάδες και συστοιχίες μπαταριών) και τις μεγαλύτερες μονάδες εκτροφής βοοειδών, καθώς και περισσότερες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να ψηφίσουν υπέρ της αύξησης της διαφάνειας, της δημόσιας συμμετοχής και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε σχέση με την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των ρυθμιζόμενων εγκαταστάσεων.

Περισσότεροι σταθμοί φόρτισης και πιο «πράσινη» ναυτιλία

Οι νέοι κανόνες για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, που συμφωνήθηκαν από τους διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2023 και για τους οποίους οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν την Τρίτη, επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθμό σταθμών επαναφόρτισης ή εναλλακτικών σταθμών ανεφοδιασμού για αυτοκίνητα, φορτηγά ή αεροπλάνα, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν στις διαπραγματεύσεις ότι οι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης για αυτοκίνητα, ελάχιστης ισχύος 400 kW, θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον ανά 60 km κατά μήκος του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών έως το 2026, με την ισχύ του δικτύου να αυξάνεται στα 600 kW έως το 2028.

Οι χρήστες οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να είναι σε θέση να πληρώνουν εύκολα στα σημεία επαναφόρτισης με κάρτες ή ανέπαφες συσκευές, ενώ η τιμή αυτών των «καυσίμων» θα πρέπει να εμφανίζεται ανά kWh ή ανά λεπτό σύνδεσης.

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επίσης για τη συμφωνία για καθαρότερα ναυτιλιακά καύσιμα που επετεύχθη τον Μάρτιο του 2023, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών από τα πλοία και στην απαλλαγή του τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι τα πλοία θα πρέπει να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές τους, ελαττώνοντας την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα που χρησιμοποιούν.

Τα σχέδια ενίσχυσης της βιομηχανίας των μικροτσίπ στην ΕΕ

Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας της ΕΕ να παράγει ημιαγωγούς από ποσοστό λιγότερο του 10% της ζήτησης σε 20%, καθώς η πανδημία εξέθεσε τρωτά σημεία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με τις ελλείψεις μικροτσίπ να προκαλούν αύξηση του κόστους παραγωγής και των τιμών για τους καταναλωτές, επιβραδύνοντας την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Η νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα στηρίξει έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της αύξησης της παραγωγής και θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως στον σχεδιασμό μικροκυκλωμάτων, να τονώσουν την καινοτομία.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν 3,3 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία για τα μικροτσίπ και οι νέοι κανόνες θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο από «κέντρα ικανοτήτων» για την αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων.

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν επίσης υπέρ ενός μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων και της θέσπισης μέτρων έκτακτης ανάγκης που θα περιλαμβάνουν την ιεράρχηση της προσφοράς προϊόντων σε έλλειψη και τις από κοινού αγορές από τα κράτη μέλη.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης