Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πληρωμές 159 χιλ. ευρώ το 2016 για την εξορυκτική δραστηριότητα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πληρωμές 159 χιλ. ευρώ το 2016  για την εξορυκτική δραστηριότητα
Οι πληρωμές αφορούν Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων, Τέλη Αργουσών Παραχωρήσεων Μεταλλείων και Τέλη Αποθεματικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων
Ο Όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2016 ποσό 159 χιλ. ευρώ.
Το παραπάνω ποσό, αφορά πληρωμές για:
Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων 25 χιλ. ευρώ
Τέλη Αργουσών Παραχωρήσεων Μεταλλείων 94 χιλ. ευρώ
Τέλη Αποθεματικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων 40 χιλ. ευρώ
Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:
α) από τη θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 25 χιλ. ευρώ και
β) τη θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., 134 χιλ. ευρώ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης