Εξοικονομώ

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με επιχορήγηση έως και του 70% της δαπάνης

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με επιχορήγηση έως και του 70% της δαπάνης
Περίπου 40.000 σπίτια θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση μέσω του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2017
Την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους και μάλιστα χωρίς να επιβαρυνθούν με το σύνολο της δαπάνης που συνεπάγεται μια τέτοιου είδους επένδυση, έχουν οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
Το πρόγραμμα, το οποίο είναι το δεύτερο που θα υλοποιηθεί μετά από εκείνο που «έτρεξε» την περίοδο 2011 – 2016, θα καλύπτει μέχρι και το 70% του κόστους των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου.
Έτσι, με μια σχετικά μικρή δαπάνη, η οποία μάλιστα μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω άτοκου τραπεζικού δανεισμού, ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας (είτε πρόκειται για μονοκατοικία, είτε για πολυκατοικία, είτε για μεμονωμένο διαμέρισμα) μπορεί να βελτιώσει την εξωτερική της μόνωση, να αντικαταστήσει τα παλαιά της κουφώματα και να εγκαταστήσει σύγχρονα συστήματα θέρμανσης.
Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα εξασφαλίσει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με αποτέλεσμα να δαπανά λιγότερα χρήματα για τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού του, αλλά παράλληλα θα πετύχει να αυξήσει αυτή καθ’ αυτή την αξία του ακινήτου μέσω της ένταξής του σε υψηλότερη ενεργειακή κλάση. Σημειώνεται πως οι κατοικίες ανάλογα με τις ενεργειακές τους επιδόσεις κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες (από την κατηγορία Α που είναι η πιο αποδοτική ενεργειακά μέχρι την Η που έχει τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση).  
Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», όπως αναφέρουν στο World Energy News παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησής του, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 300 εκατ. ευρώ ως δημόσια δαπάνη.
Επιπλέον, εκτιμάται πως για τα έργα που θα επιλεγούν και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης θα διατεθούν ακόμη 120 εκατ. ευρώ με τη μορφή τραπεζικής χρηματοδότησης.
Με βάση αυτά τα οικονομικά δεδομένα, υπολογίζεται πως την επιχορήγηση του προγράμματος θα μπορέσουν να λάβουν περίπου 40.000 κατοικίες.

Παρόμοια κριτήρια, υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις
Όπως το πρώτο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», έτσι το νέο θα θέτει συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη κατοικιών στις χρηματοδοτικές του πρόνοιες.
Αν και προς το παρόν δεν έχουν οριστικοποιηθεί, εκτιμάται πως τα κριτήρια θα διαφέρουν ελάχιστα ή και καθόλου σε σχέση με το παρελθόν.
Ως απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρώτο πρόγραμμα είχαν καθοριστεί οι εξής:
•    Η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
•    Η κατοικία θα πρέπει, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ ενεργειακής κλάσης
•    Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ για να λάβει το 70% της δαπάνης αναβάθμισης με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης και το 30% ως άτοκο τραπεζικό δάνειο
•    Ο ιδιοκτήτης που εμφανίζει ετήσιο ατομικό εισόδημα από 12.000 έως 40.000 ευρώ (και αντίστοιχα οικογενειακό 20.000 – 60.000 ευρώ) λαμβάνει  ως κρατική ενίσχυση το 35% της συνολικής δαπάνης και ως τραπεζική χρηματοδότηση το 65%.  Για μεγαλύτερα εισοδήματα (40.000 – 60.000 ευρώ ατομικό και 60.000 – 80.000 ευρώ οικογενειακό) το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης ήταν 15% και το υπόλοιπο 85% άτοκο τραπεζικό δάνειο
•    Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν μπορούσε να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Ωστόσο, στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» εξετάζεται το ενδεχόμενο ο προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι μεγαλύτερος (ενδεχομένως να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ) και να διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας
Σε ότι αφορά στο τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτό ήταν τετραετούς, πενταετούς ή εξαετούς χρονικής διάρκειας, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου και με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής χωρίς επιβαρύνσεις.
Ανεξάρτητα από τα κριτήρια, σημαντικές αλλαγές ενδεχομένως να υπάρξουν στις ενεργειακές απαιτήσεις του νέου προγράμματος.
Ενώ με το πρώτο πρόγραμμα η εξοικονόμηση της κατοικίας μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις θα έπρεπε να αντιστοιχούσε σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας, με το νέο πρόγραμμα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι κατοικίες να αναβαθμιστούν στην δεύτερη υψηλότερη ενεργειακή κλάση (Β) ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται σήμερα.
Βέβαια, αυτή η υποχρέωση ενδεχομένως να αφορά μόνο στις κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με υψηλά εισοδήματα.

Μόνο με νέα αίτηση η ένταξη στο νέο «Εξοικονομώ»
Οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν της επιχορήγησης του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα πρέπει μόλις ξεκινήσει η υλοποίησή του, εφόσον φυσικά πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί πως όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη στο πρώτο πρόγραμμα και δεν έχουν ακόμη λάβει απάντηση (δηλαδή η αίτησή τους εκκρεμεί), θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στον φορέα του προγράμματος μιας και η προηγούμενη δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση.
Σε ότι έχει να κάνει με το είδος των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν από το καινούργιο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», είναι πολύ πιθανόν αυτές να διευρυνθούν σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα οι επιλέξιμες εργασίες αφορούσαν σε τρεις βασικούς τομείς:
•    Στην τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος - στέγης και της πιλοτής
•    Στην αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
•    Στην αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
Ενδεχομένως, με το νέο πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί η τοποθέτηση συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηματων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης