Επιχειρήσεις

Έτσι θα γίνει το «σπάσιμο» της ΔΕΠΑ – Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου – Απεργούν οι εργαζόμενοι

Έτσι θα γίνει το «σπάσιμο» της ΔΕΠΑ – Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου – Απεργούν οι εργαζόμενοι

Το νομοσχέδιο προβλέπει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των υφιστάμενων δικτύων διανομής αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

Με 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΠΑ, υποδέχονται οι εργαζόμενοι το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διαχωρισμό της εταιρίας.
Το νομοσχέδιο κατατίθεται αύριο (1/3) στη Βουλή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, έχοντας αποσπάσει και τα εύσημα της Κομισιόν ως τη μόνη ενεργειακή μεταρρύθμιση στην οποία καταγράφηκε «πραγματική πρόοδος».
Το νομοσχέδιο όπως είναι ήδη γνωστό προβλέπει το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε δυο εταιρίες, ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ κάτω από τη ΔΕΠΑ Υποδομών θα δημιουργηθεί μια θυγατρική στην οποία θα μεταβιβαστούν όλες οι διεθνείς δραστηριότητες της ΔΕΠΑ όπως οι συμμετοχές της στην εταιρία IGI Poseidon, τον αγωγό IGB και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου το 50,1% της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα οδεύσει προς ιδιωτικοποίηση, ενώ το 51% της ΔΕΠΑ Υποδομών δεσμεύεται να παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο.
Αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
Με στόχο ο διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου να είναι ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας, εμπορίας και παραγωγής, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων:
•    Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής δεν μπορεί να ελέγχει μια επιχείρηση παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και, ταυτοχρόνως, να ασκεί έλεγχο ή δικαιώματα σε διαχειριστή δικτύου διανομής ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή και τον έλεγχο της δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
•    Αντιστρόφως, πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα να ασκεί έλεγχο ή δικαιώματα σε επιχείρηση που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ή εμπορίας (είτε φυσικού αερίου είτε ηλεκτρικής ενέργειας) όποιος ελέγχει δίκτυο διανομής ή διαχειριστή δικτύου διανομής.
Εντός των ορίων αυτών, μια επιχείρηση παραγωγής ή προμήθειας ή εμπορίας στην Ελλάδα θα μπορεί να έχει μειοψηφική συμμετοχή σε διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή σε δίκτυο διανομής. Με άλλα λόγια το νομοσχέδιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μειοψηφικού μεριδίου της ΔΕΠΑ Υποδομών.
Η προβλεπόμενη δομή του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού διασφαλίζει τη διατήρηση του δημοσίου ελέγχου επί του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου που θα μεταφερθεί μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εισφοράς του κλάδου υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ.

Το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ θα ανήκουν άμεσα και έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (51%) με ρητή μνεία ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ δεν δύναται να κατέλθει του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται η πώληση και μεταβίβαση αυτών κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ

Ο εταιρικός μετασχηματισμός της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ προβλέπει:
•    Απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ από την τελευταία
•    Σύσταση νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και στην οποία θα εισφερθεί η υφιστάμενη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ στην ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ
•    Μετονομασία της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και η απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ από την τελευταία.
Στο πλαίσιο δε, αξιοποίησης των μετοχών, κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, προβλέπονται:
•    Η πώληση και μεταβίβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας του 50% του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του, συν μία μετοχή αποκλειομένης της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως θυγατρικών της
•    Η μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, των υπολειπόμενων μετοχών του. Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβαστούν εν συνεχεία αυτοδικαίως και άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) μετά την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων όπου και θα περιλαμβάνονται και τα σχετικά δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Διατάξεις του νομοσχεδίου

Με βάση τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, η ΔΕΠΑ ΑΕ θα προβεί σε μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Ως κλάδος υποδομών νοείται ο κλάδος των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
o    οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ ΑΕ στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ) καθώς και Λοιπής Ελλάδας (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ)
o    η κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ επί των παγίων των Δικτύων Διανομής
o    η συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στα Διεθνή Έργα. Πρόκειται για:
    τα έργα που αναπτύσσονται μέσω της άμεσης συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ AE και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed)
    τα έργα που αναπτύσσονται μέσω της έμμεσης συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΑΕ στην εταιρεία ICGB AD μέσω της συμμετοχής της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ στην Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ AE και περιλαμβάνουν τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)
    τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες
o    τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στην εταιρεία ή εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, ανάπτυξη και διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,
o    το δίκτυο οπτικών ινών που βρίσκεται στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ,
o    υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ.
Η ΔΕΠΑ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του κλάδου Υποδομών μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και διατηρεί τις παρακάτω δραστηριότητες, είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της:
o    εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
o    προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
o    εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
o    ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON»,
o    προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο ΕΣΦΑ ή σε ΑΣΦΑ, με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, ακόμη και για λόγους χρήσης του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
o    προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
o    οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ή μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ ΑΕ σε Διεθνή Έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,
o    οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μπορεί να ασκεί η ΔΕΠΑ ΑΕ ακόμη και εάν αυτή μεταβιβαστεί στον κλάδο Υποδομών.
Για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης συντάσσεται από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ λογιστική κατάσταση κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου δια της μερικής διάσπασης κλάδου υποδομών, όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου.
Σημειώνεται επίσης ότι:
•    Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν τη μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών και αφορούν δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, ως καθολικό διάδοχο.
•    Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ ΑΕ που μετασχηματίζεται με τον παρόντα νόμο και αφορούν στον κλάδο υποδομών μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ.

Χρονοδιάγραμμα αναδιοργάνωσης

Το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα και οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις εταιρικής αναδιοργάνωσης των εταιρειών ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, ορίζονται ως εξής:
•    H ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης, απορροφά τις θυγατρικές της, χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση. Η διαδικασία απορρόφησης αυτών ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης.
•    Η ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης, απορροφά τις θυγατρικές στις οποίες διατηρεί το εκατό τοις εκατό (100%) των συμμετοχών, χωρίς να απαιτείται αυτή ή και αυτές να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση. Η διαδικασία απορρόφησης αυτών ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης.
•    Η ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, υποχρεούται να προχωρήσει σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητάς της αναφορικά με τα Διεθνή Έργα. Επίσης, υποχρεούται να ιδρύσει νέα εταιρεία που θα δραστηριοποιείται στα Διεθνή Έργα και να εισφέρει την υφιστάμενη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ στη νέα αυτή εταιρεία.

Εργασιακές Σχέσεις

Σε ειδικό άρθρο του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που επηρεάζεται από την υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ κατά τρόπο που εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και η εργασιακή ειρήνη. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
•    Το προσωπικό της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ αποτελείται: α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ, των οποίων η εργασιακή σχέση μεταβιβάζεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση απορρόφησης και β) από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέχρι την 31.12.2018 στον κλάδο υποδομών της ΔΕΠΑ ΑΕ. Το προσωπικό αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΑΕ, η οποία θα εκδοθεί εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου και μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης.
•    Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν δυνάμει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίμου, μεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται αυτοδίκαια και στη διάδοχο ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ και ισχύουν μέχρι νεότερη τροποποίηση τους μέσω νέας ατομικής σύμβασης ή μέσω υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, η οποία θα ρυθμίζει ενιαία τα ζητήματα του προσωπικού της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ.
•    Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
•    Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΑΕ και των θυγατρικών της μπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εκάστοτε εταιρείας.
Τέλος, το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και την απορρόφησή της δε δύναται να απολυθεί για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για χρονική περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετοχών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης