Ανανεώσιμες

Ρόλο συντονιστή για το ΚΑΠΕ σε ερευνητικό έργο για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ρόλο συντονιστή για το ΚΑΠΕ σε ερευνητικό έργο για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Η υλοποίηση του προγράμματος AgroChains θα διαρκέσει 36 μήνες

Ένα νέο ερευνητικό έργο με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση αλυσίδων εφοδιασμού πράσινων υπολειμμάτων για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων (στερεά βιοκαύσιμα, ενέργεια), «τρέχει» στη χώρα μας με συντονιστή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Ο λόγος για το πρόγραμμα AgroChains («Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση»), το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018. Μάλιστα, έχουν γίνει ήδη οι δύο πρώτες τεχνικές συναντήσεις του έργου.
Κατά την υλοποίηση του AgroChains, που θα διαρκέσει 36 μήνες, θα γίνουν δοκιμές σε διάφορες φάσεις συγκεκριμένων εφοδιαστικών αλυσίδων (συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση), παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων (πελέτες, μπρικέττες), καθώς και ενεργειακής αξιοποίησης με καύση και αεριοποίηση.
Τέλος θα γίνει τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση των αλυσίδων αυτών.
Συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ και επιστημονικός υπεύθυνος το ΕΚΕΤΑ.
Λαμβάνουν επίσης μέρος η Αναπτυξιακή Καρδίτσας και η Ορίζων Α.Ε, που έχουν ενεργό συμμετοχή στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στη χώρα μας.
Το AgroChains υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας “ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με ενδιάμεσο φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης