Επιχειρήσεις

Στην αγορά 10.700 ιδίων μετοχών προχώρησε εκ νέου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στην αγορά 10.700 ιδίων μετοχών προχώρησε εκ νέου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε στην αγορά 10.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,3495 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 25.139,90 ευρώ
Στην αγορά ιδίων μετοχών προχώρησε και σήμερα (24/1) η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε στην αγορά 10.700 ιδίων μετοχών, όπως ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης 2,3495 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 25.139,90 ευρώ.
Χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2016 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2016 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 23/1/2017, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 10.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,3495 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 25.139,90 ευρώ».
Την ίδια ώρα η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ότι προχώρησε στην αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,90 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 4.640 ευρώ.
Χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 18/4/2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 18/4/2016 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 23/1/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,90 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.640,00 ευρώ».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης