Ανανεώσιμες

Παρατείνεται η ισχύς των άδειων εγκατάστασης έργων ΑΠΕ, αυτόματα με τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς

Παρατείνεται η ισχύς των άδειων εγκατάστασης έργων ΑΠΕ, αυτόματα με τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, κυρίως σε ότι αφορά ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών

Την παράταση της διάρκειας ισχύος των αδειών εγκατάστασης που λήγουν εντός του 2019 για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ στο νομοσχέδιο για τις οικιστικές πυκνώσεις που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή (31/05).
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η ισχύς των αδειών παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020.
Ωστόσο, προϋπόθεση είναι πως θα έχουν συμμετάσχει σε έναν τουλάχιστον  διαγωνισμό, εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.
Επίσης, άλλη διάταξη προβλέπει πως χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
Όπως αναφέρεται, η εν λόγω διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Την ίδια στιγμή, για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης