Εξοικονόμηση

Ενεργειακές παρεμβάσεις 40 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με τη συνδρομή της ΕΤΕπ

Ενεργειακές παρεμβάσεις 40 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με τη συνδρομή της ΕΤΕπ
Με την αναβάθμιση του δημοτικού και περιφερειακού δικτύου οδοφωτισμού, το σχετικό κόστος θα μειωθεί κατά 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως
Σημαντικές επεμβάσεις που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών της «ενεργειακής φτώχειας» στο σύνολο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, δρομολογεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Ήδη έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση δωρεάν χρηματοδότησης ωρίμανσης των έργων μεταξύ της Περιφέρειας και της Τράπεζας και έχει προσληφθεί ο Τεχνικός Σύμβουλος που θα υποστηρίξει τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας στην εκτέλεση του έργου.
Το έργο, διάρκειας 2,5 ετών, αναμένεται να κινητοποιήσει κεφάλαια περίπου 40 εκατ. ευρώ προερχόμενα κυρίως από την ιδιωτική αγορά, ενώ η εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων από την ΕΤΕπ, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους είναι κατ’ αρχάς εξασφαλισμένη, λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Οι παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, προβλέπεται η αναβάθμιση του δημοτικού και περιφερειακού δικτύου οδοφωτισμού με σύγχρονους λαμπτήρες LED, με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και οχημάτων και την αισθητική χώρων αστικού τοπίου. Στόχος είναι να επιτευχθεί ετήσια μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 20 GWh, που μεταφράζεται κατ ελάχιστον σε 3.500.000 ευρώ ετησίως.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση 6 Νοσοκομείων (Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου και Σύρου) με παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση πλέον των 6 GWh ανά έτος, που μεταφράζεται σε 1.000.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον ετησίως, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Τέλος, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων τοπικών φορέων, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο για την κάλυψη ιδίων αναγκών, άρα ακόμα μεγαλύτερης εξοικονόμησης, όσο και για την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας προς ευάλωτα νοικοκυριά και καταναλωτές των νησιών του Ν. Αιγαίου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης