Αίτηση της ΔΕΗ για Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ 1000 ΜW

Αίτηση της ΔΕΗ για Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ 1000 ΜW
Στόχος της επιχείρησης είναι, πέραν της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, να αναλάβει την εκπροσώπηση και άλλων μικρών εταιρειών του κλάδου
Στην αγορά της συλλογικής εκπροσώπησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εισέρχεται και η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει λάβει απόφαση και είναι έτοιμη να υποβάλλει στη ΡΑΕ, πιθανότατα και σήμερα άδεια ΦΟΣΕ (Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης) για 1000 ΜW.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η εκπροσώπηση πέραν της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία έχει θέσει ως στόχο ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εγκατάστασης νέας ισχύος από ΑΠΕ, και μικρών εταιριών του κλάδου που δεν μπορούν να αναλάβουν το ρίσκο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους με το νέο πλαίσιο που θα λειτουργήσει η αγορά με την έναρξη του target model.

Μεγάλοι Όμιλοι

Στην δεξαμενή των μικρών χαρτοφυλακίων ΑΠΕ στοχεύουν εξάλλου και όλοι οι μεγάλοι Όμιλοι που έχουν λάβει άδεια ΦΟΣΕ.
Αδεια ΦΟΣΕ μέχρι σήμερα έχουν λάβει η εταιρία Optimus Energy, στην οποία συμμετέχει η ΤΕΡΝΑ για εκπροσώπηση ισχύος 350 MW, η Mytilineos για 500 MW, η Eunice για 300 MW, τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες για 300 MW, η NRG, του ομίλου της Μοτορ Όιλ 200 MW.

Επίσης έχουν υποβάλει αιτήσεις για άδεια «aggregator», στη ΡΑΕ η Forena Energy για 200 MW, η Sentrade για 200 MW καθώς και άλλες εταιρίες.

Ευθύνη εξισορρόπησης

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι παραγωγοί με νέες μονάδες ΑΠΕ οι οποίοι αποζημιώνονται μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in-premium) είναι υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση της αβέβαιης και μεταβλητής παραγωγής των μονάδων τους.

Προκειμένου να συμμετέχουν στην αγορά, οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με έναν Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦΟΣΕ ΑΠΕ), δηλαδή μία εταιρία η οποία αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες της αγοράς και της εξισορρόπησης. Ως ΦΟΣΕΤΕΚ, δηλαδή ως φορέας συλλογικής εκπροσώπησης τελευταίου καταφυγίου λειτουργεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Έκθεση σε ρίσκα

Οι καθετοποιημένες εταιρίες, αυτές δηλαδή που διαθέτουν ιδιόκτητα πάρκα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά ή αιολικά ως aggregators μπορούν να διαχειριστούν είτε την παραγωγή των δικών τους πάρκων είτε την παραγωγή και διάθεση ενέργειας μονάδων ΑΠΕ, που ανήκουν σε τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν τη διαχείριση της συμμετοχής στην αγορά και τις ευθύνες εξισορρόπησης.

Δεδομένου ότι με την εφαρμογή του target model αλλάζει συνολικά ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, αναμένεται ότι όλο και περισσότερες μονάδες ΑΠΕ με feed in premium ή και χωρίς κανένα σχήμα επιδότησης θα εισέρχονται στην αγορά, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και περισσότερα ρίσκα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης