Ενέργεια

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τους συμψηφισμούς απαιτήσεων των Διαχειριστών

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τους συμψηφισμούς απαιτήσεων των Διαχειριστών
Ο πίνακας των συμμετεχόντων

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2020 Δημόσιας Διαβούλευσης επί των εισηγήσεων των Διαχειριστών, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4643/2019 σχετικά με τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου των προτάσεων που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Η ΡΑΕ ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 16.0.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-278854

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Επιστολή: ΔΕΗ Α.Ε. (μέγεθος: 68.947 kb)

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279479

Αποστολέας: Συμμετέχων που δεν επιθυμεί δημοσιοποίηση των στοιχείων του

Επιστολή: Ι 279479

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279560

Αποστολέας: Συμμετέχων που δεν επιθυμεί δημοσιοποίηση των στοιχείων του

Επιστολή: Ι 279560

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279564

Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ

Επιστολή: ΕΣΕΠΗΕ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279585

Αποστολέας: KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm

Επιστολή: I 279585

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279588

Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιστολή: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279606

Αποστολέας: ΕΣΗΑΠΕ

Επιστολή: ΕΣΗΑΠΕ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 01.04.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279616

Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ

Επιστολή: ΕΛΕΤΑΕΝ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 02.04.2020

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279752

Αποστολέας: ΗΡΩΝ

Επιστολή: ΗΡΩΝ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 31.03.2020

Αποστολέας: ELPEDISON
Αριθμός πρωτοκόλλου:Ι-279452

Επιστολή: ELPEDISONwww.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης