Ενέργεια

Πιθανόν έως το 2025 η κρίση της ενεργειακής ζήτησης σύμφωνα με τον ΙΕΑ

Πιθανόν έως το 2025 η κρίση της ενεργειακής ζήτησης σύμφωνα με τον ΙΕΑ
Μακρόχρονο το rebound των παγκόσμιων εκπομπών CO2, αλλά η διεθνής κοινότητα απέχει ακόμη πολύ από τη βιώσιμη ανάκαμψη
Στις αρχές του 2023 προβλέπεται να ανακάμψει η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας μετά την κρίση του COVID – 19, αν και σε περίπτωση που η διάρκεια της πανδημίας παραταθεί και καθυστερήσει η οικονομική ανάκαμψη, τότε η επάνοδος της ζήτησης ενέργειας στα επίπεδα του 2019 δεν προβλέπεται πριν από το 2025.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μεταξύ άλλων το World Energy Outlook-2020, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), καθώς όλα τα σενάρια που εξετάζει συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η ζήτηση ενέργειας θα μειωθεί τα πρώτα χρόνια της μετά COVID εποχής. Σύμφωνα με τη μελέτη η κρίση COVID – 19 προκάλεσε μεγαλύτερη αναστάτωση από οποιοδήποτε άλλο γεγονός στην πρόσφατη ιστορία, αφήνοντας σημάδια που θα διαρκέσουν για τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο το εάν αυτή η αναταραχή βοηθά ή εμποδίζει τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και την επίτευξη διεθνών ενεργειακών και κλιματικών στόχων, θα εξαρτηθεί από το πώς οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις.

Μείωση 5% στη ζήτηση ενέργειας φέτος

Η έκθεση βασίζεται στις παραδοχές της τελευταίας ανάλυσης της ΙΕΑ σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας: η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 5% το 2020, οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια κατά 7% και οι ενεργειακές επενδύσεις κατά 18%.

Η καθιερωμένη προσέγγιση της έκθεσης για τις Προοπτικές της Ενέργειας Παγκοσμίως συγκρίνει τα διαφορετικά σενάρια που δείχνουν πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο ενεργειακός τομέας, ανάλογα με τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν.

Στο κεντρικό σενάριο, με τις «Διακηρυγμένες πολιτικές», το οποίο βασίζεται στις προθέσεις και τους στόχους πολιτικής, που έχουν επισήμως ανακοινωθεί, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας ανακάμπτει στις αρχές του 2023 στο επίπεδο πριν από την κρίση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διάρκεια της πανδημίας παραταθεί και καθυστερήσει η οικονομική ανάκαμψη, τότε η επάνοδος στα επίπεδα του 2019 δεν προβλέπεται πριν από το 2025.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια η μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή

Η βραδύτερη αύξηση της ζήτησης μειώνει τις προοπτικές για τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε σύγκριση με τις τάσεις που προδιαγράφονταν πριν από την κρίση. Παράλληλα η μεγάλη πτώση των επενδύσεων αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής αστάθειας της αγοράς.

Στο σενάριο Διακηρυγμένων Πολιτικών, οι ΑΠΕ καλύπτουν το 80% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την επόμενη δεκαετία. Η υδροηλεκτρική ενέργεια παραμένει η μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή, αλλά η ηλιακή ενέργεια αναδεικνύεται στην κύρια πηγή ανάπτυξης, ακολουθούμενη από τα αιολικά και τα υπεράκτια έργα.

Η έκθεση World Energy Outlook-2020 δείχνει ότι η ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να συνδυαστεί με μεγάλες επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα. Χωρίς επενδύσεις στις υποδομές αυτές, τα δίκτυα θα αποδειχθούν ο αδύναμος κρίκος στον μετασχηματισμό του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, με επιπτώσεις στην αξιοπιστία και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Σημαντική αύξηση της ζήτησης για αέριο

Τα ορυκτά καύσιμα αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Στο σενάριο των Διακηρυγμένων Πολιτικών η ζήτηση άνθρακα δεν επιστρέφει στα προ της κρίσης επίπεδα, με το μερίδιό του στο ενεργειακό μείγμα του 2040 να πέφτει κάτω από το 20% για πρώτη φορά μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Ωστόσο, η ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται σημαντικά, κυρίως στην Ασία, ενώ το πετρέλαιο παραμένει ευάλωτο στις μεγάλες οικονομικές αβεβαιότητες που οφείλονται στην πανδημία.

Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να ανακάμψουν πιο αργά από ό, τι μετά την οικονομική κρίση του 2008-2009, αλλά η διεθνής κοινότητα απέχει ακόμη πολύ από τη βιώσιμη ανάκαμψη.

Το σενάριο Διακηρυγμένων Πολιτικών (STEPS), σύμφωνα με το οποίο ο Covid-19 τίθεται σταδιακά υπό έλεγχο το 2021 και η παγκόσμια οικονομία επιστρέφει την ίδια χρονιά στα προ κρίσης επίπεδα, ενσωματώνει τις προθέσεις και τους στόχους πολιτικής που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, εφόσον υποστηρίζονται από λεπτομερή μέτρα για την υλοποίησή τους.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης