Βιομηχανία

Πρόκληση για την βιομηχανία τυχόν παρέμβαση πολυεθνικών εταιρειών ΑΠΕ

Πρόκληση για την βιομηχανία τυχόν παρέμβαση πολυεθνικών εταιρειών ΑΠΕ

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, αναγκαία από εδώ και στο εξής η συμμετοχή στην αγορά νέων φωτοβολταικών άνω των 2 MW και αιολικών άνω των 10 MW

Την αντίδραση της ΕΒΙΚΕΝ προκάλεσαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες για σχεδιαζόμενη παρέμβαση στην κυβέρνηση τεσσάρων μεγάλων ξένων επενδυτών (ΕNEL, EDF, IBERDROLA KAI EREN) που έχουν υφιστάμενες επενδύσεις για το ενδεχόμενο έκτακτης επιβάρυνσης  των υφιστάμενων έργων ΑΠΕ.

«Αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση στην δοκιμαζόμενη βιομηχανία και τους χιλιάδες εργαζόμενους τους η παρέμβαση, που μπορεί να εκληφθεί και ως εκβιασμός,   πολυεθνικών εταιρειών  ΑΠΕ για να μην χάσουν τις εγγυημένες αποδόσεις τους, που προφανώς η φτωχή Ελλάδα τους δίνει από χρήματα που δεν έχει» σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, κ. Κοντολέων.

Με βάση τον επικεφαλής της ΕΒΙΚΕΝ, δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχίσουν οι επιδοτήσεις στις ΑΠΕ. «Η βιομηχανία έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα εγκαίρως» προσθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο, με επιστολή που απέστειλε στα τέλη Σεπτεμβρίου στον υπουργό Ενέργειας και τους επικεφαλής της ΡΑΕ και του ΔΑΠΕΕΠ, η ΕΒΙΚΕΝ επεσήμανε ότι «Στα όποια μέτρα  τελικώς προκριθούν για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, θα πρέπει να παράλληλα να στοχεύουν στον εξορθολογισμό του κόστους των ΑΠΕ, έτσι ώστε να επιτευχθεί στην πράξη ο διττός στόχος της διασφάλισης των εσόδων και της διατήρησης της ισορροπίας του ΕΛΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο, αφενός να αναθεωρηθούν οι όροι των δημοπρασιών ΑΠΕ, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς και τις τιμές των αντίστοιχων δημοπρασιών στα κράτη μέλη ΕΕ, αφετέρου οι Φ/Β εγκαταστάσεις με ισχύ άνω των 2ΜW και οι αιολικές εγκαταστάσεις με ισχύ άνω των 10ΜW να συμμετέχουν εφεξής στην αγορά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του κανονισμού 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, καθότι υπάρχει περιθώριο μείωσης των τιμολογίων στη ΧΤ, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο μείγμα καυσίμου (2% λιγνίτης), τις τρέχουσες τιμές του φυσικού αερίου και την ΟΤΣ στην αγορά».

Σε άλλη επιστολή της η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι είναι επιβεβλημένη η κατάργηση της αντισταθμιστικής χρέωσης του ΜΜΚΘΣΣ με την έναρξη λειτουργίας του Target Model.

Όπως σημειώνει στην επιστολή, η έναρξη  λειτουργίας της νέας αγοράς στο πλαίσιο του target model θα πρέπει να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα την άρση του συνόλου των στρεβλώσεων που κατακλύζουν την υφιστάμενη δομή της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη και αυτονόητη την κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης. Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ).

Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές που διέπουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως δε με τον 2019/943 κανονισμό λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος αποκλείει τη θέσπιση ανώτατων ή/και ελάχιστων ορίων στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές, τόσο κατά το στάδιο υποβολής προσφορών όσο και κατά την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια.

Το επιπρόσθετο αυτό κόστος που εισάγει η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 3α περ. αα του Ν. 4001/2011 επενεργεί στο στάδιο της εκκαθάρισης της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά, και ως εκ τούτου δεν συνάδει με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και τη δέσμευση της χώρας για πλήρη εφαρμογή του Target Model στη νέα δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το επιπρόσθετο αυτό κόστος επιβαρύνει καταρχήν τους εκπροσώπους φορτίου, εντέλει όμως μετακυλίεται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, επαυξάνοντας την τελική τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη βιομηχανία.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένη την κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 143 παρ. 3α περ. αα του Ν. 4001/2011, με την έναρξη λειτουργίας της νέας αγοράς».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης