WindEurope: Αδειοδοτικό «μπλόκο» για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

WindEurope: Αδειοδοτικό «μπλόκο» για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
Τι προωθεί η ελληνική κυβέρνηση για την εξέλιξη των έργων ΑΠΕ

Η WindEurope ζήτησε την αναθεώρηση των κανόνων αδειών στην ξηρά στην Ευρώπη, ως μέρος των οκτώ συστάσεων πολιτικής για τις κυβερνήσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης επαρκούς ικανότητας για την επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Ειδικότερα, o Οργανισμός τόνισε οι «αργές και περίπλοκες» διαδικασίες αδειοδότησης είναι το κύριο σημείο συμφόρησης για τα νέα αιολικά πάρκα, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια για να βγουν οι άδειες.

Οι καθυστερήσεις αυξάνουν το κόστος ανάπτυξης ενός αιολικού πάρκου, αποθαρρύνουν τους επενδυτές και εμποδίζουν την καινοτομία της τεχνολογίας, δήλωσε η WindEurope. Στα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος, οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν δεσμευτεί συλλογικά να επεκτείνουν την ξηρά στα 268 GW έως το 2030.

H νέα οδηγία της ΕΕ για τις ΑΠΕ

Η νέα οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές επέβαλε προθεσμία δύο ετών για αποφάσεις σχετικά με τις άδειες, αλλά λίγα κράτη μέλη το έχουν ακόμη επιτύχει. Και μόνο έξι στους 27 δήλωσαν κάτι συγκεκριμένο σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης στα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος του 2030. Οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να ενισχύσουν το προσωπικό των αδειών αρχών, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, δήλωσε η Ένωση.

Επίσης, η ΕΕ χρειάζεται επίσης μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική για την υπεράκτια αιολική ενέργεια που θα πρέπει να καλύπτει τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς την εμπορική και  βιομηχανική πολιτική.

Ο προσωρινός πρόεδρος της WindEurope και διευθύνων σύμβουλος της EDF Renewables France, Nicolas Couderc, δήλωσε: «Για να επιτύχουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε περισσότερα από 700GW αιολικής ενέργειας στην ξηρά μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Πρόκειται για μια συναρπαστική πρόκληση για ολόκληρη τη βιομηχανία. Αυτό θα συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων εργασίας ωφελώντας το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινότητες».

Η ελληνική εκδοχή των ΑΠΕ και του μέλλοντός τους

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  (ΑΠΕ) και ο ρόλος τους στο μελλοντικό ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας δεν είναι ένας ακόμη αστικός μύθος. Καθώς η χώρα μας καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες να ξεφύγει από την έλξη του λιγνίτη και του πετρελαίου, ως καύσιμα επιλογής για την ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και τη θέρμανση, το όραμα μιας οικονομίας που θα βασίζεται στην ενέργεια που παράγει ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό, αποκτά ολοένα και πιο απτές διαστάσεις.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλ. Σδούκου έκανε εκτενή αναφορά στις ΑΠΕ, τονίζοντας ότι «απώτερος στόχος μας είναι έως το 2030, το ενεργειακό μείγμα της χώρας να περιλαμβάνει 7,05 GW αιολικών και 7,66 GW φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που θα εισφέρουν 17,11 TWh και 12,12 TWh καθαρής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα. Επίσης, η νέα παράκτια αιολική ενέργεια αναμένεται να είναι ανταγωνιστική των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2025»

Ασφαλώς, τόσο εκτεταμένες επενδύσεις προϋποθέτουν γενναίες παρεμβάσεις από πλευράς Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος τις οποίες έχουμε ήδη αρχίσει να υλοποιούμε. Μεταξύ άλλων, «ενεργοποιήσαμε» την απλοποίηση των αδειοδοτικών μηχανισμών, ενώ ανοίγουμε τον δρόμο για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπεριλαμβάνει την προϋπόθεση το 37% των κεφαλαίων να κατευθυνθεί προς την επίτευξη των στόχων της καθαρής ενέργειας.

Με αφορμή τα μικροπροβλήματα που συναντά η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα μας, εξαιτίας κυρίως γραφειοκρατικών καθυστερήσεων σε τοπικό επίπεδο, πρέπει η ελληνική περιφέρεια να αντιληφθεί τα μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγεται για την ανάπτυξή της, η διάδοση των ΑΠΕ».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>