Ενέργεια

Στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών το demand response

Στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών το demand response
Oι ελλείψεις στα βασικά εργαλεία για την εκπόνηση των διμερών συμβολαίων μεταξύ ΔΕΗ και βιομηχανίας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στο θεσμικό πλαίσιο για τους κανονισμούς που θα διέπουν την απόκριση της ζήτησης - μία καθυστέρηση που αποδίδεται από άλλους στον ΑΔΜΗΕ και από άλλους στη ΡΑΕ- βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών. Το demand response αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του στόχου για την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών και την άμεση απόκρισή τους στην ανάγκες του συστήματος ηλεκτρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου σταματά και το περίφημο καθεστώς της “διακοψιμότητας”, το οποίο, μετά και την τελευταία παράταση που έδωσε η Κομισιόν, θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, χωρίς καμία δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης, όπως αναφέρει η δεσμευτική συμφωνία με την ΕΕ, βάσει της οποίας εγκρίθηκε για τελευταία φορά ο μηχανισμός.
Η “διακοψιμότητα” αποτελεί μία πρώιμη μορφή απόκρισης ζήτησης, αφού δίνει το δικαίωμα στον ΑΔΜΗΕ, όποτε κρίνει αναγκαίο για την ευστάθεια του συστήματος, να διακόπτει την παροχή φορτίων προς τις βιομηχανίες που συμμετέχουν στις δημοπρασίες, τις οποίες διενεργεί ο Διαχειριστής για τον σκοπό αυτό.
Όσο δεν λειτουργεί το demand response στην Αγορά Εξισορρόπησης τόσο πιο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν πραγματικά ανταγωνιστικές συνθήκες, που θα βοηθήσουν και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να περιορίσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόβλημα στην λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με την βιομηχανία

Η ΡΑΕ δεν έχει παρουσιάσει ακόμα το θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή του demand response στην Αγορά Εξισορρόπησης, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην μπορεί να λειτουργήσει ο τομέας αυτός της αγοράς, πράγμα που ενδεχομένως να συνετέλεσε στην μεγάλη άνοδο τιμών που είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Με βάση τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό στην Αγορά Εξισορρόπησης μπορούν να συμμετέχουν μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές είτε μεμονωμένα είτε μέσω των ΦΟΣΕ, των Φορέων Συλλογικής Εκπροσώπησης, κάνοντας πράξη το demand response και δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού.
Ακόμα όμως και αν λειτουργούσε με το σύστημα αυτό η Αγορά Εξισορρόπησης, οι βιομηχανικοί πελάτες της ΔΕΗ στην Υψηλή Τάση θα ήταν πρακτικά αποκλεισμένοι, αφού οι όροι που θέτει η εταιρία για τις νέες συμβάσεις προμήθειας δεν θα τους επέτρεπαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, καθώς δεν αφήνουν περιθώριο, όπως αναφέρουν παράγοντες της βιομηχανίας.
Πρόκειται για τον όρο που θέτει η ΔΕΗ σχετικά με τη διαφοροποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε επίπεδο μήνα, αν υπάρχει απόκλιση από την καμπύλη φορτίου +/- 2%.
Σύμφωνα με την επιστολή της ΔΕΗ, αν η απόκλιση στην καμπύλη φορτίου, που περιλαμβάνει τόσο τον όγκο όσο και το προφίλ, ξεπερνά το 2% τότε η εταιρία θα χρεώνει στη βιομηχανία τιμή αγοράς συν τις ρήτρες προσαυξήσεων της Αγοράς Εξισορρόπης.
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η απόκλιση είναι κάτω του 2%, τότε η βιομηχανία θα ελέγχεται για τη ζημιά που προκάλεσε στη ΔΕΗ και θα χρεώνεται αναλόγως.

Χωρίς προθεσμιακή αγορά

Παράλληλα δεν υφίσταται και πραγματική προθεσμιακή αγορά συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Προθεσμιακή Αγορά άνοιξε πριν από περίπου ένα χρόνο, στη φάση εκείνη χωρίς φυσική παράδοση. Έγινε μόνον ένα συμβόλαιο.
Από την 1η Νοεμβρίου, που εφαρμόστηκε το target model, η Προθεσμιακή Αγορά τυπικά λειτουργεί με φυσική παράδοση, αλλά χωρίς καμία ουσιαστική δραστηριότητα μέχρι στιγμής.
Ούτε η ΔΕΗ αλλά ούτε και οι άλλοι παίκτες έχουν “βγάλει” στην αγορά διμερή συμβόλαια, πράγμα που σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη εξετάζεται από τους αρμόδιους των Βρυξελλών, οι οποίοι διαπιστώνουν τα διάφορα κενά και τις καθυστερήσεις στο εγχώριο target model.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης