Ενέργεια

Fitch: Πιστοληπτικοί κίνδυνοι από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ για τις εταιρίες κοινής ωφέλειας

Fitch: Πιστοληπτικοί κίνδυνοι από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ για τις εταιρίες κοινής ωφέλειας
Oι ΑΠΕ έχουν σαφή πλεονεκτήματα αλλά ο ανταγωνισμός θα πιέσει τις αποδόσεις των επενδύσεων

Σε μια εποχή που όλες οι μεγάλες εταιρίες ενέργειας της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε επενδύσεις ΑΠΕ, η Fitch Ratings εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν τα προγράμματα ταχείας επέκτασης στον συγκεκριμένο τομέα, στους πιστοληπτικούς δείκτες των εταιριών. Όπως αναφέρει πρόσφατη έκθεση της Fitch Ratings οι ευρωπαϊκές εταιρίες κοινής ωφέλειας έχουν αυξήσει σημαντικά τα μακροπρόθεσμα προγράμματα κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) για την χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, η κερδοφορία των νέων επενδύσεων σταδιακά θα μειώνεται και με δεδομένο ότι αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από δανειακά κεφάλαια, τότε οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις μπορεί να αποδυναμώσουν του πιστοληπτικούς δείκτες των εταιριών κοινής ωφέλειας. Πάντως σύμφωνα πάντα με την έκθεση οι πιέσεις στα κέρδη και την αξιολόγηση των εταιριών κοινής ωφέλειας μπορεί να αμβλυνθούν χάρη στο ισχυρότερο επιχειρηματικό προφίλ που δημιουργείται και τις υψηλές αποτιμήσεις των διαφόρων συναλλαγών αγοράς -πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι εταιρίες αναλαμβάνουν αυξημένο ρίσκο κατά την FITCH

Η Fitch Ratings αναφέρει ως παράδειγμα την ιταλική εταιρία ηλεκτρισμού Enel που ανακοίνωσε πρόσφατα έναν 10ετή προϋπολογισμό επενδύσεων ύψους 160 δις ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το μισό αφορά σε ΑΠΕ, έναντι ετήσιου μέσου όρου επενδύσεων σε αυτό τον τομέα 8-10 δις ευρώ τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Αντίστοιχα η Iberdrola διέθεσε 68 δις ευρώ σε ακαθάριστες οργανικές επενδύσεις για την περίοδο 2020-2025, οι μισές από τις οποίες θα επενδυθούν σε ΑΠΕ, δηλαδή θα διαθέτει κατά μέσο όρο 11 δις ευρώ ετησίως τα επόμενα χρόνια, έναντι 7 δις ευρώ ετησίως την περίοδο 2017-2019.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ως γνωστόν κινείται και η ΔΕΗ η οποία έως και το 2023 προγραμματίζει επενδύσεις 3,4 δισ. ευρώ, στην ψηφιοποίηση δικτύων και την ανάπτυξη ΑΠΕ, με μείωση της συμβατικής παραγωγής από 11 GW σήμερα σε 8.5 GW και αύξηση των ΑΠΕ από 0,2 GW σήμερα σε 1.5 GW. Σύμφωνα με τη Fitch Ratings τα αυξημένα επενδυτικά προγράμματα πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αυξανόμενη μόχλευση, αλλά αυτό μπορεί να εξισορροπηθεί από τα ισχυρότερα επιχειρηματικά προφίλ των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας λόγω της μεγαλύτερης συνεισφοράς ταμειακών ροών που δημιουργούνται από τις ΑΠΕ.

Όπως αναφέρει ο οίκος, αξιολογεί κατά περίπτωση εάν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να μετριάσουν τις πιέσεις από την χρήση αυξανομένων κεφαλαίων στα πιστωτικά τους προφίλ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις στρατηγικές διαχείρισης για την προστασία των ισολογισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα υγιή πολλαπλάσια κεφάλαια και το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών να αυξήσουν θέσεις μπορούν να βοηθήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να εφαρμόσουν τα σχέδια εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων τους.

Οι ΑΠΕ έχουν πλεονεκτήματα αλλα σταδιακά ο ανταγωνισμός θα πιέσει τις αποδόσεις

Οι πρώτοι που στρέφονται στον τομέα των ΑΠΕ έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την τεχνογνωσία και τα μεγάλα χαρτοφυλάκια έργων, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν τα καλύτερα και να κάνουν οικονομίες κλίμακας. Εξάλλου η απόδοση των ΑΠΕ ήταν ανθεκτική καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας και είναι η μόνη πηγή ενέργειας που συνεχίζει να αυξάνεται.
Οι ΑΠΕ επωφελούνται από την αυξημένη εστίαση στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ESG, έχουν πρόσβαση σε αυξανόμενες πηγές χρηματοδότησης και θεσμική υποστήριξη.

Ένα μερίδιο ύψους 312,5 δις. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ προορίζεται για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και θα διατεθεί ως επιχορηγήσεις για την υποστήριξη καθαρών τεχνολογιών και ΑΠΕ. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, με τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου να αυξάνουν τις επενδύσεις τους στον κλάδο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ προσπαθούν να παραμείνουν στην αγορά τους. Αυτό αυξάνει σταδιακά την πίεση στις αποδόσεις των νέων έργων.

Επιπλέον, υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με την κερδοφορία των επιχειρήσεων ΑΠΕ μακροπρόθεσμα - μετά τα επόμενα 10 χρόνια - καθώς οι τιμές της αγοράς θα μειωθούν, ως αποτέλεσμα των φθηνότερων τεχνολογιών που συμπιέζουν τα περιθώρια παραγωγής. «Πιστεύουμε, καταλήγει η Fitch Ratings, ότι η κάθετη ολοκλήρωση με τον εφοδιασμό μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διατήρηση των περιθωρίων στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού και διαφοροποιώντας θετικά τις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας από τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Αποθήκευση και Υδρογόνο έχουν τα δικά τους ρίσκα

Τα μακροπρόθεσμα σχέδια ενεργειακής μετάβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας περιλαμβάνουν επίσης επενδύσεις σε τεχνολογίες αποθήκευσης, όπως το πράσινο υδρογόνο και οι μπαταρίες, οι οποίες δεν έχουν ωριμάσει ακόμη.

Παρόλο που τέτοια έργα ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο, τα ποσά που επενδύονται από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να είναι περιορισμένα.
Η ΕΕ στοχεύει το υδρογόνο να έχει πρωταρχικό ρόλο στο μείγμα παροχής ενέργειας το 2050, περίπου 13% -14% (από 2% επί του παρόντος), και αναμένει ότι θα είναι σημαντικό στην αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης