Ενέργεια

ΡΑΕ: Προς επιβολή κυρώσεων κατά ΔΕΔΑ- Δεν αποζημιώνει βιομηχανίες για υπερβολικές χρεώσεις

ΡΑΕ: Προς επιβολή κυρώσεων κατά ΔΕΔΑ- Δεν αποζημιώνει βιομηχανίες για υπερβολικές χρεώσεις
Οι Διαχειριστές επιδιώκουν ανατροπή με προσφυγή στο ΣτΕ στο μεσοδιάστημα όμως οφείλουν να συμμορφωθούν με το διατακτικό της απόφασης της ΡΑΕ

 

Στην επιβολή κυρώσεων κατά ΔΕΔΑ προσανατολίζεται η ΡΑΕ, καθώς ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής αρνείται  να συμμορφωθεί με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής και να αποζημιώσει βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου, για χρεώσεις που τους είχε επιβάλει στο παρελθόν και στη συνέχεια κρίθηκαν υπερβολικές.

Η ΡΑΕ έχει ήδη απορρίψει αίτηση αναθεώρησης από τη ΔΕΔΑ  κατά  της απόφασης (1058) που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2020 και με την οποία καθόριζε αντισταθμιστικά μέτρα, υπέρ των χρηστών δικτύου που είχαν επιβαρυνθεί με τις υψηλές χρεώσεις.

Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση του προσωρινού τέλους διανομής αερίου, ύψους 4 ευρω/ΜWh, που ίσχυσε για 16 μήνες, από τον  Αύγουστο του  2015 ως τον Νοέμβριο  2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή η χαμηλότερη οριστική χρέωση.

Απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Κομισιόν

Η απόφαση της ΡΑΕ ελήφθη μετά από σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία είχε προσφύγει η Ένωση των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας διαμαρτυρόμενη για την επιπλέον χρέωση 4 ευρώ/MWh.

Για την αντιστάθμιση υπέρ των βιομηχανιών η ΡΑΕ έχει εκδώσει δύο αποφάσεις τον Οκτώβριο του 2020, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Ιανουάριο.
Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν το διατακτικό για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι διαχειριστές του δικτύου διανομής φυσικού αερίου για την αντιστάθμιση.

Παρότι και οι δύο αποφάσεις της ΡΑΕ είναι κανονιστικές και άμεσα εκτελεστές, οι διαχειριστές μέχρι στιγμής δεν τις εφαρμόζουν, όπως καταγγέλλουν τουλάχιστον οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι.

Οι Διαχειριστές επιδιώκουν ανατροπή με προσφυγή στο ΣτΕ

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι μπορεί οι Διαχειριστές να διαφωνούν με τις αποφάσεις της ΡΑΕ και να επιδιώκουν να τις ανατρέψουν πχ με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο μεσοδιάστημα όμως και μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση οφείλουν να συμμορφωθούν με το διατακτικό της ΡΑΕ και να το εφαρμόσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση 1457/2020  της ΡΑΕ αναφέρει στο διατακτικό ότι:

1.      Εντός 10 ημερών οι επιλέγοντες πελάτες που επιβαρύνθηκαν με το προσωρινό τιμολόγιο υποβάλλουν αίτηση στον Διαχειριστή.

2.      Εντός 10 ημερών ακολούθως οι Διαχειριστές οφείλουν να υπολογίσουν τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν και να ενημερώσουν τη ΡΑΕ.

Μέχρι σήμερα οι προθεσμίες αυτές έχουν περάσει άπρακτες και όπως υποστηρίζουν  οι  βιομηχανίες, παρότι υπέβαλαν αίτηση, οι Διαχειριστές δεν απάντησαν.

Έτσι η ΔΕΔΑ που ανήκει στην υπό ιδιωτικοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ “ΔΕΠΑ Υποδομών” αρνείται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΡΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή έθεσε πλέον καθαρά θέμα επιβολής κυρώσεων με βάση το άρθρο 36 ν. 4001/2011.

Αναλυτικότερα, η απόφαση 1457/2020 της  ΡΑΕ αναφέρει :

1. Την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288845/28.09.2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με τον δ.τ. ΔΕΔΑ Α.Ε. για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 1058/2020 Απόφασης ΡΑΕ.

2. Τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας απόφασης, καθώς και διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ΔΕΔΑ Α.Ε., ως εξής:

(α) Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΔΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες, που είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων, περί του σχετικού δικαιώματός τους, καθώς και της διαδικασίας άσκησής του. Σχετικώς, οι Επιλέγοντες Πελάτες οφείλουν να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Διαχειριστή. Οι σχετικές επικοινωνίες δύνανται να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ.

(β) Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΔΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής καλείται να ενημερώσει τη ΡΑΕ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, καθώς και για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι μέλη της ΕΒΙΚΕΝ. Η σχετική ενημέρωση επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(γ) Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από Επιλέγοντα Πελάτη αίτησης αντισταθμιστικών μέτρων, ο Διαχειριστή προβαίνει στον υπολογισμό του ύψους του επιστρεπτέου ποσού και το υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η σχετική υποβολή κοινοποιείται στον Πελάτη.

(δ) Η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους Επιλέγοντες Πελάτες του αναλογούντος ποσού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 27η Αυγούστου 2025, ήτοι εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απόφασης ΡΑΕ 1058/2020.

(ε) Ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση σε τριμηνιαία βάση, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει προκειμένου για την υλοποίηση των οριζομένων με τις Αποφάσεις της Αρχής. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται στους Επιλέγοντες Πελάτες - δικαιούχους αντισταθμιστικών μέτρων. Η ΡΑΕ αξιολογεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή και δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατ’ άρθρο 36 ν. 4001/2011.

3. Η «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» οφείλει να αναρτήσει στον ιστότοπό της την παρούσα απόφαση, καθώς και την Απόφαση 1058/2020.

4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.”

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης