Ενέργεια

Ποιοί είναι οι δύο υποψήφιοι aggregators στην ελληνική αγορά ενέργειας

Ποιοί είναι οι δύο υποψήφιοι aggregators στην ελληνική αγορά ενέργειας
Η ιταλική Enel και η ολλανδική Sympower προετοιμάζονται επιδιώκοντας να αναλάβουν την εκπροσώπηση μεγάλων καταναλωτών ενέργειας

Μπορεί η συμμετοχή του demand δηλαδή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας να είναι απλώς μια πρόθεση ωστόσο δυο τουλάχιστον ξένες εταιρίες και συγκεκριμένα η ιταλική Enel και η ολλανδική Sympower προετοιμάζονται επιδιώκοντας να αναλάβουν την εκπροσώπηση (aggregators) μεγάλων καταναλωτών ενέργειας.

Οι δυο εταιρίες που δραστηριοποιούνται ήδη σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας έχουν επαφές με μεγάλους καταναλωτές επιδιώκοντας να αναλάβουν την εκπροσώπηση του φορτιού τους στην Αγορά Εξισορρόπησης, όταν βεβαίως είναι δυνατή η συμμετοχή του demand στη συγκεκριμένη αγορά.

Καθυστερεί η συμμετοχή του demand στην Αγορά Εξισορρόπησης

Πάντως η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας που αναμένεται από τη βιομηχανία καθώς εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη ρευστότητα στην Αγορά Εξισορρόπησης και θα αποτελέσει ευκαιρία για τη μείωση του ενεργειακού κόστους δείχνει να καθυστερεί.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει πραγματοποιήσει ήδη έναν αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης τον οποίο μάλιστα έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο φθινόπωρο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γίνει κάποια περαιτέρω κίνηση.

Μάλιστα στη συγκεκριμένη διαβούλευση η ΕΒΙΚΕΝ έχει τοποθετηθεί σημειώνοντας ότι συγκεκριμένα σημεία της πρότασης του ΑΔΜΗΕ εισάγουν διακρίσεις στη συμμετοχή της Ζήτησης και λειτουργούν περιοριστικά ως προς τη συμμετοχή της στην Αγορά Εξισορρόπησης ισχύος και συγκεκριμένα στη χΕΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ η συμμετοχή κατανεμόμενου φορτίου στην αγορά εξισορρόπησης, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αγοράς, απευθύνεται κυρίως στα ευέλικτα βιομηχανικά φορτία.

ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά διόρθωση στον Υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς

Η μέθοδος υπολογισμού του φορτίου αναφοράς διαφοροποιείται με βάση τη συμμετοχή των φορτίων σε χΕΑΣ ή αΕΑΣ. Η διαφοροποίηση αυτή είναι δυσμενής για τα κατανεμόμενα φορτία που συμμετέχουν στη χΕΑΣ, χωρίς προφανή λόγο.

Οι βιομηχανίες που έχουν ελαστικά φορτία (χαλυβουργίες, τσιμέντα) και έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά να συμμετάσχουν στη χΕΑΣ δεν έχουν καθημερινά σταθερό φορτίο. Επίσης σημειώνεται ότι τα βιομηχανικά φορτία μπορούν να συμμετέχουν μόνο στη χΕΑΣ και όχι στην αΕΑΣ, λόγω περιορισμών που ανάγονται στην παραγωγική διαδικασία.

Ο υπολογισμός του φορτίου αναφοράς αναφορικά με συμμετοχή χαρτοφυλακίου κατανεμόμενου φορτίου στη χΕΑΣ γίνεται βάσει της μεθόδου «υψηλές X/Y κατά την οποία από τις επιλέξιμες Υ ημέρες επιλέγονται οι Χ ημέρες με την υψηλότερη κατανάλωση. Επειδή οι συνθήκες της ημέρας του Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης μπορεί συχνά να είναι διαφορετικές από τις συνθήκες των προηγούμενων ημερών που χρησιμοποιήθηκαν για τον Υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης απαιτείται η διόρθωση του».

Η μεθοδολογία αυτή θα ήταν πρόσφορη εφόσον βασιζόταν σε προειδοποίηση δύο ωρών, ενώ η χΕΑΣ γίνεται με προειδοποίηση 15 λεπτών, οπότε μια μέτρηση τη δεδομένη στιγμή είναι πλέον αντιπροσωπευτική του πραγματικού φορτίου της ζήτησης που συμμετέχει για τις επόμενες 2-3 ώρες που του ζητήθηκε να προσαρμόσει το φορτίο του.

Αντίθετα, για τα κατανεμόμενα φορτία τα οποία συμμετέχουν στην αΕΑΣ δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω περιγραφείσα μεθοδολογία αλλά στην ουσία το φορτίο αναφοράς είναι ίσο με το φορτίο που μετράται πριν αυτό ενταχθεί στη διαδικασία αΕΑΣ.

Καταλήγοντας η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού του φορτίου αναφοράς που εφαρμόζεται στη χΕΑΣ λειτουργεί στην πράξη ως εμπόδιο (barrier) και καθιστά άνισο τον ανταγωνισμό της ζήτησης με την ηλεκτροπαραγωγή. Μάλιστα ζητεί να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Σημειώνεται, ότι έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση ,ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την ενεργοποίηση της συμμετοχής του demand στην Αγορά Εξισορρόπησης παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην εξομάλυνση της λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, που επί του παρόντος παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις τιμών προκαλώντας ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης