Ενέργεια

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε η τροποιημένη ΑΕΠΟ για την διασύνδεση της μονάδας Αγ. Νικολάου

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε η τροποιημένη ΑΕΠΟ για την διασύνδεση της μονάδας Αγ. Νικολάου
Η λειτουργία του σταθμού προσδιορίζεται χρονικά στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021

Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η τροποποίηση της ΑΕΠΟ για τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, ανοίγοντας το δρόμο έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα για το μετρητικό σταθμό για τη διασύνδεση της νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας φυσικού αερίου της MYTILINEOS στον Αγ. Νικόλαο.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την τροφοδοσία της Λειβαδιάς με φυσικό αέριο, καθώς επίσης και για ένα νέο Σταθμό Συμπίεσης στα Φάρσαλα.

Τι καλύπτει η τροποιημένη ΑΕΠΟ

Οι νέες εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την τροποποίηση της ΑΕΠΟ είναι οι εξής:

-Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων (U-2600) 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά, Φαρσάλων (U-2600), με σκοπό να παρασχεθεί η απαραίτητη συμπιεστική ικανότητα για την ικανοποίηση της μελλοντικά αυξημένης ζήτησης σε φυσικό αέριο. 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση θα χωροθετηθεί σε ένα γήπεδο έκτασης 51.800 m² περίπου, όμορο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ (Κτίριο Συντήρησης και Λειτουργίας – Ο&Μ) και θα έχει ισχύ 30 MW που θα προέρχεται από 2 +1 (εφεδρική) Μονάδες Συμπίεσης των 10 MW έκαστη  

-Δύο σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης (MR) στη βιομηχανική περιοχή της «Αλουμίνιο της Ελλάδος»

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία: 

α) Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού (ΜΣ/ΡΣ) ADG III U-2840 σε αντικατάσταση του ADG-III TM1/TM5, δίπλα στον υφιστάμενο σταθμό ADG II U-2830. 

Σκοπός του Μετρητικού Σταθμού ADG III U-2840 είναι η βελτιστοποίηση της τροφοδότησης με Φυσικό Αέριο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., στην περιοχή Αγ. Νικολάου, στη παραλία Διστόμου Βοιωτίας. 

Ο νέος μετρητικός/ρυθμιστικός σταθμός ΑDG III U-2840 θα είναι δυναμικότητας 23.500 Nm3 /h, πίεσης σχεδιασμού 80barg.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός ADG-III TM1/TM5 είχε αδειοδοτηθεί ως προσωρινός με την υπ’ αρ. 204129/25.11.2011 Απόφαση, όπου προβλεπόταν η μεταγενέστερη αντικατάστασή του με τον εξεταζόμενο, μόνιμο, σταθμό ADG III U-2840).  

β) Μετρητικού/ Ρυθμιστικού Σταθμού ADG IV U-2850, όμορα του υφιστάμενου παρόμοιου σταθμού ADG I U-2820. 

Σκοπός του Μετρητικού Σταθμού ADG IV U-2850 είναι η διασύνδεση του κύριου αγωγού ΦΑ (ΕΣΦΑ) με την νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, φυσικού αερίου, της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», στην περιοχή των Αντίκυρων Βοιωτίας. 

-Σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης (U-2710) ανατολικά της Λιβαδειάς 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού Μέτρησης/Ρύθμισης (U-2710) ανατολικά της Λιβαδειάς. 

O σταθμός θα κατασκευαστεί εντός υφιστάμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΔΕΣΦΑ, έκτασης 5.000 m2 περίπου, στο οποίο βρίσκεται το κέντρο επικοινωνίας (RCC) και το βαλβιδοστάσιο U-1710. 

Σκοπός του Μετρητικού Σταθμού (U-2710) Λιβαδειάς είναι η τροφοδοσία με φυσικό αέριο της πόλης της Λιβαδειάς. 

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης