Εξοικονόμηση

Διαγωνισμοί και υβριδικές χρηματοδοτήσεις για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαγωνισμοί και υβριδικές χρηματοδοτήσεις για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
Ως φορέας που θα υλοποιεί τους διαγωνισμούς θα οριστεί ο ΔΑΠΕΕΠ

Οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για τομείς όπως ο βιομηχανικός ή ο τριτογενής θα περιγράφονται σε ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα που αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή, πριν από το Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών θα προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία θα καθορίζονται ο προϋπολογισμός ενίσχυσης της προκήρυξης, οι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ημερομηνία διεξαγωγής της, τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης κλπ.

Ως φορέας που θα υλοποιεί τους διαγωνισμούς θα οριστεί ο ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης) και θα προκρίνονται οι προσφορές με τη χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση ανά εξοικονομούμενη μονάδα ενέργειας.

Το αρχικό κονδύλι για την εκκίνηση των διαδικασιών θα προέλθει από το Πράσινο Ταμείο. Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν και εγγυητικές.

Στα έργα, όπως αναφέρεται και στην  έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα μπορούν να εμπλακούν και οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), από τις οποίες θα υπάρξει μόχλευση κεφαλαίων, αλλά και κατασκευαστικές εταιρείες, πάροχοι ενέργειας, εταιρείες ακινήτων κλπ. 

Υβριδική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σε συνεργασία με τον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα θα σχεδιαστούν καινοτόμα προγράμματα μικτής - υβριδικής χρηματοδότησης.

Τα προγράμματα αυτά θα συνδυάζουν δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους (η ύπαρξη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης  θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή μειώνοντας το τεχνικό και οικονομικό ρίσκο), ώστε να υποστηριχθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συγκεκριμένους τομείς με υψηλό δυναμικό, όπως είναι ο τριτογενής, o οικιακός και η βιομηχανία.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα εξεταστούν νέοι μηχανισμοί όπως: η μικτή χρηματοδότηση μέσω δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, η χρηματοδότηση μέσω χρονομίσθωσης, μέσα επιμερισμού του κινδύνου, όπως εργαλεία μικτής ασφάλισης και εγγύησης (καθώς και μηχανισμοί που επικεντρώνονται στην σώρευση επενδύσεων).

Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών που χρειάζονται χρηματοδότηση για την υλοποίηση σχεδίων ενεργειακής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση της αποπληρωμής τους ενώ θα εξεταστεί και η επέκταση της εφαρμογής τους και προς άλλους τομείς (μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης