Ενέργεια

ΡΑΕ: Ψάχνει μοντέλο για να "συμμαζέψει" τα χρέη των παρόχων προς τους Διαχειριστές 

ΡΑΕ: Ψάχνει μοντέλο για να
Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες υποθέτουν ότι υφίσταται αντίστροφη σχέση μεταξύ οικονομικού κινδύνου και ύψους εγγυήσεων

Μελέτη ανέθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αναζητώντας μοντέλα για το πώς θα μπορέσουν να περιοριστούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι των Διαχειριστών από τη μη καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τις οποίες, μέσω των τιμολογίων ρεύματος συγκεντρώνουν οι πάροχοι και πρέπει να τις αποδώσουν.

Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη κρίνεται από τη ΡΑΕ αναγκαία προκειμένου να διαμορφώσει αιτιολογημένη κρίση και να ασκήσει τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα για την επίλυση του προβλήματος. 

Σύμφωνα με τον Ρυθμιστή της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι η αθέτηση υποχρεώσεων ενός συμμετέχοντα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το συστημικό κίνδυνο της αγοράς και να προκαλέσει προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας.

Βάσει του κανονιστικού πλαισίου, οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπόχρεοι καταβολής εγγυήσεων ως εξασφάλιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την καταβολή των τελών ρυθμιζόμενης χρέωσης.

Οι μεθοδολογίες υποθέτουν αντίστροφη σχέση μεταξύ κινδύνου και εγγυήσεων

Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες υποθέτουν ότι υφίσταται αντίστροφη σχέση μεταξύ οικονομικού κινδύνου και ύψους εγγυήσεων, χωρίς να λαμβάνεται ρητά υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος, και ως εκ τούτου συμμετέχοντες με μεγάλο μέγεθος υποχρεώσεων μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά πολύ μικρό μέγεθος εγγυήσεων.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον συστημικό κίνδυνο της αγοράς ενέργειας, σε περίπτωση όπου ένας συμμετέχων μεγάλου μεγέθους αθετήσει τις υποχρεώσεις του, και μειώνει τον ανταγωνισμό διότι επιβαρύνει δυσανάλογα πολύ τις εταιρείες μικρού μεγέθους με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

 Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι τα  εκατοντάδες εκατ. ευρώ που οφείλει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ φαίνεται ότι σταδιακά περιορίζονται, αν και θα πάρει καιρό για να κλείσει εντελώς η ψαλίδα.

Τα χρέη της ΔΕΗ προς τρίτους το 2020 ήταν περίπου στα 600 εκατ. ευρώ (έναντι των 900 εκατ. ευρώ  στα μέσα του 2019) και αναμένεται ότι θα περιοριστεί σημαντικά και το 2021.

Πάντως, η υπόθεση των χρεών του κορυφαίου παίκτη της αγοράς προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ έχει πάρει και δικαστικές προεκτάσεις καθώς οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς ρεύματος διεκδικούν και τους νόμιμους τόκους.

 Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου για τους συντελεστές του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, στον οποίο εκτίθενται οι διαχειριστές δικτύου, και τον προσδιορισμό κάλυψής τους - Βαθμονόμηση του μοντέλου και αναδρομικός έλεγχος με τη χρήση ιστορικών δεδομένων», εγκρίθηκε ποσό 24.800 ευρώ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης