Ενέργεια

Οι θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ για το Market Reform Plan προς την ΡΑΕ

Οι θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ για το Market Reform Plan προς την ΡΑΕ
Όλο το υπόμνημα των θέσεων της ΕΒΙΚΕΝ
Aναλυτικά οι θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ για το Market Reform Plan προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Αθ. Δαγούμα:

Έχουμε εκφράσει με πολλαπλές μας επιστολές προς την Αρχή σας τις σοβαρές ενστάσεις μας ως προς την εν γένει στρεβλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά και αγορά προμήθειας), που οφείλεται κύρια στην ολιγοπωλιακή δομή της, γεγονός που τη διαφοροποιεί ως προς τις αντίστοιχες ευνομούμενες ευρωπαϊκές, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η δραστηριοποίηση πολλών παικτών και ο ανταγωνισμός.

Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν μπορεί να λύσει από μόνη της το έλλειμμα στοιχειώδους ανταγωνισμού τόσο στην χονδρεμπορική αγορά, όσο και στην αγορά προμήθειας μέσω των πράσινων PPAs.

Επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε εκτενώς τις απόψεις μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει να κατατεθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας.

Είναι προφανές ότι τυχόν απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων μέσα στο 2021, θα δημιουργήσει de facto πρόβλημα επάρκειας ισχύος στο σύστημα, ιδιαίτερα στους μήνες αιχμής έως ότου τεθεί σε λειτουργία η νέα υπό κατασκευή μονάδα συνδυασμένου κύκλου ή/και η Πτολεμαΐδα 5.

Συμφωνούμε απόλυτα ότι είναι αδήριτη ανάγκη να εφαρμοστεί άμεσα μηχανισμός στρατηγικής εφεδρείας, στον οποίο θα είναι δυνατή η ισότιμη συμμετοχή της Ζήτησης με όρους που προσιδιάζουν στα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Συμμετοχή της Ζήτησης στις αγορές (DSR)

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής της Ζήτησης στην αγορά είναι μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας, η ισχύς του οποίου λήγει τον Σεπτέμβριο 2021.

Σε πολλαπλά σημεία στο κείμενο γίνεται αναφορά στο ότι καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί η συμμετοχή της Ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ στο πλαίσιο της έγκρισης του Σχεδίου Ανάκαμψης οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν ότι η συμμετοχή της Ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης θα επιτευχθεί τον Ιούνιο 2022.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα είναι δυνατή η συμμετοχή της Ζήτησης στην αγορά επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει μονοσήμαντη μεθοδολογία συμμετοχής της Ζήτησης στις ευρωπαϊκές αγορές,

Διαβάστε εδώ περισσότερα


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης