Εξοικονόμηση

Νέο «Εξοικονομώ»: Με επιτόκιο 4% ο δανεισμός

Νέο «Εξοικονομώ»: Με επιτόκιο 4% ο δανεισμός
Tο επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες

Στο 4% θα ανέρχεται το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, που θα συνάπτουν με τις τράπεζες όσοι πολίτες δεν μπορούν να καλύψουν με ίδια κεφάλαια την ιδιωτική συμμετοχή στο νέο Εξοικονομώ που έρχεται από Οκτώβριο.

Μάλιστα το επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Σύμφωνα με προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, η τράπεζα δεν θα επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Προγράμματος.

Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύμβασης έχουν ως εξής:

- Δεν θα είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις οι πολίτες το επιθυμούν προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως νοικοκυρές και άνεργοι.

- Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα, ή πέντε, ή έξι (έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

- Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.

- Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Πότε καταβάλλονται οι τόκοι

 Όσον αφορά στην επιδότηση επιτοκίου, ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Φορέας Υλοποίησης δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον βαραίνουν τον Ωφελούμενο.

Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρειά τους στην Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, καθώς και στη δανειακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του Ωφελούμενου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο προσχέδιο του Οδηγού, η επιδότηση επιτοκίου θα είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το Πρόγραμμα δεν θα καλύπτει τυχόν κόστος προμήθειας εντολής για μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ., που θα γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος

 www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης