Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την δεύτερη διασυνδετική γραμμή Ελλάδας - Βουλγαρίας - Η πολλαπλή σημασία του έργου

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την δεύτερη διασυνδετική γραμμή Ελλάδας - Βουλγαρίας - Η πολλαπλή σημασία του έργου
Η μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί στα 800 MW προς την Βουλγαρία και 1350 MW προς την Ελλάδα

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να δημοσιευθεί από τον ΑΔΜΗΕ η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του ελληνικού τμήματος της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής των ηλεκτρικών συστημάτων Ελλάδας - Βουλγαρίας.
Πρόκειται για το ελληνικό τμήμα της εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ν. Σάντα – Maritsa, ενώ το βουλγαρικό τμήμα κατασκευάζεται ήδη. Η κατασκευή του έργου επισπεύδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση των διασυνδέσεων των ηλεκτρικών συστημάτων και η νέα γραμμή θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την υφιστάμενη ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών μεταξύ του ΚΥΤ Θεσσαλονίκης και του Blagoevgrad στη Βουλγαρία.
Το έργο προβλέπεται να είναι έτοιμο προς λειτουργία στα μέσα του 2022, έναντι του αρχικού χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε την έναρξη λειτουργία του δ στις αρχές του 2023.
Η διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας θα πραγματοποιηθεί με εναέρια διασυνδετική Γ.Μ. 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υποσταθμού Maritsa East.

Αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας

Πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα διασυνδετική γραμμή 400 kV Ελλάδας - Βουλγαρίας αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Το έργο περιλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (TYNDP) του ENTSO-E από το 2012 και αποτελεί υποέργο του cluster 142:CSE4, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον τρεις Γραμμές Μεταφοράς 400 kV εντός της Βουλγαρίας με κοινό σημείο τον Υποσταθμό Maritsa East 1.
Συγκαταλέγεται επίσης στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) από την Ε.Ε. του Διαδρόμου προτεραιότητας NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη), ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου αντίστοιχου cluster για τα προαναφερθέντα έργα PCI 3.7.
Η κατασκευή στην πλευρά της Βουλγαρίας, η οποία έχει αναλογικά και το μεγαλύτερο τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς στην επικράτειά της, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020.
Με τη δημιουργία της νέας γραμμής αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνορο των δύο χωρών σε 800 MW για την κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και σε 1350 MW για την κατεύθυνση από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα.
Με τη λειτουργία του έργου ενισχύεται η ασφάλεια διακίνησης αυξανόμενων ροών ισχύος στην κατεύθυνση Βορράς-Νότος της Βαλκανικής χερσονήσου, διευρύνεται το περιθώριο επάρκειας και αυξάνεται η δυνατότητα εγκατάστασης νέων μονάδων ΑΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Δεύτερο βήμα για την σύζευξη και ενίσχυση του ανατολικού συνόρου

Παράλληλα ενισχύεται το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς στο ανατολικό σύνορο, περιοχή στην οποία το σύστημα των 400 kV είναι αραιό και η σύνδεση με το μεγάλης έκτασης σύστημα της Τουρκίας είναι σχετικά ασθενής. Έτσι συμβάλλει στην ολοκλήρωση των αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και της Τουρκίας.
Η νέα γραμμή Ν. Σάντα – Maritsa έχει συνολικό μήκος περίπου 151 χλμ., από τα οποία 30 χλμ. βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και 121 χλμ. στη βουλγαρική. Θα διαθέτει ονομαστική μεταφορική ικανότητα 2.000 MVA.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται σε μία συγκυρία, που το καθιστά ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα για το γεγονός ότι οι διεθνείς διασυνδέσεις αποτελούν «οχήματα» τόσο για τη διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας, όσο και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Με τη νέα διασύνδεση θα ενισχυθούν τα αποτελέσματα από το δεύτερο βήμα ενσωμάτωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ενιαία ευρωπαϊκή, το οποίο έγινε τον Μάιο με την έναρξη της σύζευξης (coupling) της ελληνικής και της βουλγαρικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Το coupling διασφαλίζει πως οι διασυνοριακές συναλλαγές γίνονται από την αγορά με τις χαμηλότερες κατά περίπτωση τιμές, προς εκείνη με την υψηλότερη, οδηγώντας τη σύγκλιση του χονδρεμπορικού τους κόστους ανάμεσα στις δύο χώρες.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης