Ενέργεια

Σε διαβούλευση η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ

Σε διαβούλευση η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
Η πρόταση αφορά τη διαχείριση του Μικρού Συνδεδεμένου Σύστηματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο

Ενόψει της θέσης σε λειτουργία της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την προτεινόμενη  τροποποίηση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ με εισαγωγή Παραρτήματος για τη διαχείριση του Μικρού Συνδεδεμένου Σύστηματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη θέση σε λειτουργία της Φάσης ΙΙ.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

  1. Παράρτημα του ΚΔΕΣΜΗΕ για τη διαχείριση του ΜΣΣ της Κρήτης

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης