Ανανεώσιμες

Κομισιόν: Ενέκρινε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ για διαγωνισμούς ΑΠΕ ως το 2025

Κομισιόν: Ενέκρινε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ για διαγωνισμούς ΑΠΕ ως το 2025

Η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα κρατικής στήριξης  2,27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό πρόγραμμα 2,27 δισεκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP).
Το μέτρο θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού, και θα συμβάλλει στον νέο ευρωπαϊκό στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, έως το 2050.
Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το ελληνικό πρόγραμμα θα παρέχει σημαντική υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.
Θα υποστηρίξει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας σε ουσιαστικές μειώσεις των εκπομπών του θερμοκηπίου.
Η επιλογή των δικαιούχων μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τις κύριες υποστηριζόμενες τεχνολογίες θα εξασφαλίσει την καλύτερη αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων και θα ελαχιστοποιήσει πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

Το ελληνικό σχήμα

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να εισαγάγει ένα νέο σύστημα υποστήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συγκεκριμένα χερσαία αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, αιολικά και φωτοβολταϊκά με αποθήκευση, βιοαέριο, βιομάζα, αέριο χωματερής, υδροηλεκτρική ενέργεια, συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια και γεωθερμική ενέργεια φυτά.
Το σύστημα θα υποστηρίζει επίσης τη συνδυασμένη θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια υψηλής απόδοσης.
Τόσο για χερσαίες αιολικές όσο και για ηλιακές εγκαταστάσεις, η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας διαγωνισμού, που διοργανώνει η Ελλάδα για να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να μειώσει το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους Έλληνες καταναλωτές, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά.
Εάν δεν επιτευχθεί μια ελάχιστη διαφοροποίηση της τεχνολογίας από τις κοινές δημοπρασίες ηλιακής και χερσαίας αιολικής ενέργειας, η Ελλάδα επιφυλάσσεται της δυνατότητας να ξεκινήσει χωριστές δημοπρασίες για την ξηρά αιολική και την ηλιακή ενέργεια για την αντιμετώπιση του τεχνολογικού ελλείμματος.

Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να χρηματοδοτήσει έργα που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Η υποστήριξη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα χορηγηθεί απευθείας, με την επιφύλαξη ορισμένων ορίων για τα οποία θα ισχύουν οι διαδικασίες διαγωνισμού.
Όσον αφορά τη στήριξη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα υπόκειται σε δημοπρασία, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή αμφίδρομης σύμβασης για τη διαφορά.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, όπου η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη από μια τιμή αναφοράς που καθορίστηκε βάσει δημοπρασίας, το κράτος πληρώνει στον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής αναφοράς.

Από την άλλη πλευρά, όταν η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάνω από την τιμή αναφοράς, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλει στο κράτος τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής αναφοράς.
Αυτό εγγυάται στους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μακροπρόθεσμη σταθερότητα τιμών, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος για το κράτος.
Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τεχνολογίες που εξαιρούνται από δημοπρασίες, θα ισχύει παρόμοιος μηχανισμός, εκτός από το ότι η τιμή αναφοράς θα ευθυγραμμιστεί με το κόστος παραγωγής της εν λόγω τεχνολογίας.
Το μέτρο έχει συνολικό μέγιστο προϋπολογισμό περίπου 2,27 δισεκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στη στήριξη περίπου 4,2 GW εγκατεστημένης ισχύος. Το καθεστώς είναι ανοιχτό έως το 2025 και η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί για μέγιστο διάστημα 20 ετών.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ενέργειας.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η βοήθεια είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για να βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους της, που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Έχει επίσης κίνητρο, καθώς οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν καλύπτουν πλήρως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις από τους δικαιούχους δεν θα πραγματοποιούνταν ελλείψει της ενίσχυσης.
Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο.
Ειδικότερα, το επίπεδο της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους παραγωγής και θα καθοριστεί είτε μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας διαγωνισμού είτε μέσω διοικητικής διαδικασίας μέτρησης αυτού του κόστους παραγωγής.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τη διατήρηση και την αύξηση του ανταγωνισμού.

Τέλος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου, ιδίως στο περιβάλλον, υπερτερούν των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα διευκολύνει την ανάπτυξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από διάφορες τεχνολογίες στην Ελλάδα και θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Ιστορικό

Το καθεστώς βασίζεται στο προηγούμενο ελληνικό σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης (SA.44666) και το ελληνικό σχέδιο δημοπρασίας για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (SA.48143).
Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν έργα.
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του 2018

Η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του 2018 καθόρισε έναν δεσμευτικό στόχο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ 32% έως το 2030.
Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το 2019, η Επιτροπή ενίσχυσε τις φιλοδοξίες της για το κλίμα, θέτοντας ως στόχο να μην εκπέμπονται καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2050.

Ο πρόσφατα εγκριθείς ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, ο οποίος κατοχυρώνει τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα του 2050 και εισάγει τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, έθεσε το έδαφος για νομοθετικές προτάσεις «fit for 55» που ενέκρινε η Επιτροπή 14 Ιουλίου 2021.
Μεταξύ αυτών των προτάσεων, η Επιτροπή παρουσίασε μια τροποποίηση στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θέτει αυξημένο στόχο την παραγωγή του 40% της ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης