Ενέργεια

Κομισιόν: Προώθηση του υδρογόνου και μείωση των εκπομπών μεθανίου - Οι προτάσεις ενεργειακής ασφάλειας

Κομισιόν: Προώθηση του υδρογόνου και μείωση των εκπομπών μεθανίου - Οι προτάσεις ενεργειακής ασφάλειας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απελευθερώσει την ενέργεια που καταναλώνει για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ διασφαλίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια για όλους τους πολίτες στην Ευρώπη. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις της με προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη και στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απελευθερώσει την ενέργεια που καταναλώνει για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, και αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Πράσινη Συμφωνία, Frans Timmermans υπογράμμισε ότι: «Η Ευρώπη πρέπει να γυρίσει σελίδα στα ορυκτά καύσιμα και να προχωρήσει σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ορυκτού αερίου με ανανεώσιμα αέρια και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως το υδρογόνο. Σήμερα, προτείνουμε τους κανόνες για να καταστεί δυνατή αυτή η μετάβαση και να οικοδομήσουμε τις απαραίτητες αγορές, δίκτυα και υποδομές. Για την αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου, προτείνουμε επίσης ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την καλύτερη παρακολούθηση και μείωση αυτού του ισχυρού αερίου θερμοκηπίου».

Η Επίτροπος Ενέργειας, Kadri Simson δήλωσε σχετικά: «Με τις σημερινές προτάσεις, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την πράσινη μετάβαση στον τομέα του φυσικού αερίου μας, ενισχύοντας τη χρήση καθαρών αερίων. Βασικό στοιχείο αυτής της μετάβασης είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς υδρογόνου με αποκλειστική υποδομή.

Προτείνουμε επίσης αυστηρούς κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα, για μείωση των εκπομπών σε αυτούς τους τομείς κατά 80% έως το 2030 και για την ανάληψη δράσης για το μεθάνιο εκτός ΕΕ. Όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη, βελτιώνουμε τον συντονισμό αποθήκευσης φυσικού αερίου της ΕΕ και δημιουργούμε την επιλογή για εθελοντική κοινή αγορά αποθεμάτων φυσικού αερίου».

Οι προτάσεις της Επιτροπής

Ένας από τους κύριους στόχους είναι να δημιουργηθεί μια αγορά για το υδρογόνο, να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις και να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ειδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου με τρίτες χώρες. Οι κανόνες της αγοράς θα εφαρμοστούν σε δύο φάσεις, πριν και μετά το 2030, και καλύπτουν κυρίως την πρόσβαση σε υποδομές υδρογόνου, τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς υδρογόνου και τον καθορισμό των τιμολογίων.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης δικτύων θα πρέπει να βασίζονται σε ένα κοινό σενάριο για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και με το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου σε όλη την ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των αερίων από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου, καταργώντας τα τιμολόγια για διασυνοριακές διασυνδέσεις και μειώνοντας τα τιμολόγια στα σημεία έγχυσης.

Μια άλλη προτεραιότητα του πακέτου είναι η προστασία των καταναλωτών. Αντικατοπτρίζοντας τις ήδη ισχύουσες διατάξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές μπορούν να αλλάζουν προμηθευτές πιο εύκολα, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία σύγκρισης τιμών, να λαμβάνουν ακριβείς, δίκαιες και διαφανείς πληροφορίες τιμολόγησης και να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και νέες έξυπνες τεχνολογίες. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αέρια χαμηλών εκπομπών άνθρακα έναντι των ορυκτών καυσίμων.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος φυσικού αερίου και την ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου

Παράλληλα, σε μια πρώτη νομοθετική πρόταση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα, η Επιτροπή θα απαιτήσει από τους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του άνθρακα να μετρήσουν, να αναφέρουν και να επαληθεύσουν τις εκπομπές μεθανίου και να προτείνει αυστηρούς κανόνες για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση διαρροών του.

Οι νέοι κανόνες θα απαιτούν από τις εταιρείες να μετρούν και να ποσοτικοποιούν τις εκπομπές μεθανίου σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων στην πηγή και να διεξάγουν ολοκληρωμένες έρευνες για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση διαρροών μεθανίου στις δραστηριότητές τους.

Τέλος, όσον αφορά τις εκπομπές μεθανίου από τις εισαγωγές ενέργειας της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση δύο σταδίων. Πρώτον, οι εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι προμηθευτές τους πραγματοποιούν μετρήσεις, αναφορές και επαλήθευση των εκπομπών τους και πώς μετριάζουν αυτές τις εκπομπές.

Ως δεύτερο βήμα, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκπομπών εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας προς την Ευρώπη, η Επιτροπή θα ξεκινήσει διπλωματικό διάλογο με τους διεθνείς εταίρους μας και θα επανεξετάσει τον κανονισμό για το μεθάνιο έως το 2025 με σκοπό τη θέσπιση πιο αυστηρών μέτρων για τα ορυκτά καύσιμα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης